Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020

7.třída

1 hodina týdně (1 rok)

Cvičení z českého jazyka - upevňování a prohlubování učiva z českého jazyka v návaznosti na běžnou výuku, za použítí různých forem jako jsou například kvízy, tajenky, práce na PC, ale i opakování frontálním způsobem výuky, předmět je určen převážně těm, kteří potřebují učivo zopakovat

nebo

Konverzace z anglického jazyka - rozšíření komunikace a slovní zásoby, tématické okruhy:  kultura a sport, historie a geografie anglicky mluvících zemí, předmět je určen těm, kteří se jazyku více věnují, zajímají se o něj

 

2 hodiny týdně (3 roky)

Německý jazyk - základy německého jazyka, konverzace

nebo

Španělský jazyk - základy španělského jazyka, konverzace

 

8.třída

1 hodina týdně (1 rok)

Cvičení z matematiky - Hodina je rozdělena na dvě části. V první části: opakování učiva z geometrie (z 6. a 7.tř.) + základy technického kreslení. V druhé část: procvičování daného učivo 8.třídy + dovysvětlení látky, kterou žáci nechápou z hodin matematiky.

nebo

Digitální technologie - tvorba a zpracování kreslené grafiky a fotografií. Práce s programem GIMP, Prezi, Floorplanner, Picmonkey. Rozšířené využívání balíku kancelářských programů Google Disku. Nové trendy internetu.

2 hodiny týdně (3 roky)

Německý jazyk - základy německého jazyka, konverzace

nebo

Španělský jazyk - základy španělského jazyka, konverzace

 

9.třída

2 hodiny týdně (3 roky)

Německý jazyk - základy německého jazyka, konverzace

nebo

Španělský jazyk - základy španělského jazyka, konverzace