Rodičovská unie při ZŠ Velké Poříčí, z.s.

                                                                                       Náměstí 320

                                                                                       549 32 Velké Poříčí

                                                                                       IČO: 07561318

                                                                               

 

Školní rok 2019/2020

                                                                                                                                    Autor příspěvků:  Iveta Borsová

 

Školní ples

 

V pátek 27.3. se měl na sále Obecního úřadu uskutečnit 5.školní ples jako jarní slavnost, která by připomněla 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Vzhledem k výjimečné situaci se naše setkání s Vámi, rodiči a přáteli školy, nemohla uskutečnit. Přesto Vám děkujeme za projevený zájem a podporu naší školy.

Všem, kteří si zakoupili vstupenku/vstupenky, chceme nabídnout, co lze udělat s investovanými penězi:

a) ponechat částku jako sponzorský dar škole na nákup sad knih do školní knihovny 

b) vrátit částku (zaslání po dítěti nebo vyzvednutí v předem domluvený čas)  

Informace s návratkou Vám pošleme po dítěti. Vyjádřete se k tomu, prosím, do 12.6.    

Pokud se Vaše dítě neúčastní výuky ve škole, napište mi, prosím, email na: iveta.borsova@seznam.cz nebo zanechte vzkaz ve sborovně na čísle: 

491 421 747.

 

Od sklepa po půdu

 
V pátek 8.11. se večerních hodinách v prostorech naší školy konala akce Od sklepa po půdu. Akce se konala za podpory vedení školy a zúčastnilo se jí 74 dětí z 1.stupně. Na stanovištích nebo jako doprovod pomáhalo 23 dětí. Rodičovskou unii a učitele zastupovalo 11 dospělých. Velké poděkování patří rodičům, kteří připravili fantastické pohoštění. Děti měly po splnění úkolů obrovskou hostinu formou bufetu, čaj byl zajištěn z jídelny. Na začátku byly děti rozděleny do 10 herních skupin a plnily úkoly na 10 stanovištích ve škole, a tak získávaly nápovědy do soutěže. Cílem bylo zjistit jedno slovo, které všechny indicie spojuje. Témeř všechny týmy dané slovíčko uhodly a získaly tak sladkou odměnu. A úplně všechny děti i dospělí si užívaly tajemnou atmosféru noční školy. Na tvářích byl vidět úsměv, nadšení, ale i obavy a strach z neznáma. Děkujeme všem účastníkům i všem, kdo při akci pomáhal.

Odkaz na Rajčeti zde: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Od_sklepa_po_pudu_8.11.2019

 

Drakiáda

 

20.10. Akce "Drakiáda" dopadla úspěšně! Jelikož bylo slunečno a v průběhu dopoledne začal foukat vítr, tak jsme měli ideální podmínky na létání draků. Rozhodli jsme se vyzkoušet draky na louce u kostela a v prostoru za smuteční síní. Dětí, které aktivně létaly se svými draky, bylo 31. Samozřejmě je doprovázeli rodiče, prarodiče nebo malí sourozenci, takže nás bylo přibližně 60. Někteří dospěláci sami neodolali a užívali si s draky sami a vydrželi déle než děti! Chceme ocenit, že Michal Kaválek ze 2.B jako jediný přišel s vlastnoručně vyrobeným drakem a Matěj Jirman, který měl draka (sice koupeného), ale sám si ho krásně vyzdobil. Bohužel Matěj s ním létal tak vášnivě, až se jeho dráček zamotal vysoko do větví stromu a zůstal tam jako památka na dnešní odpoledne. V jedné chvíli se nám podařilo mít na obloze 19 vesele se třepotajících draků a v kombinaci s úsměvy dětí a rodičů to byl pěkný pohled. Kolem půl páté jsme se přemístěli do prostou za hasičskou zbrojnici a tam se pustili do opékání párků. Díky ochotě Dobrovolných hasičů Velkého Poříčí jsme mohli využít báječné zázemí a velké poděkování patří p. Draboňovi, který nám nabídl drobné občerstvení. Vše bylo uhrazeno z výdělku z minulé akce Rodičovské unie (z dobrovolného vstupného z Pohádkového lesa). Děkujeme všem, kdo přišel a strávil krásné odpoledne s dětmi a jejich kamarády.

Foto z akce naleznete: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Drakiada_20.10.2019/

Pozvánka

Zveme děti, rodiče a přátele naší školy na procházku s pouštěním draků a opékáním párků. Akce se koná v neděli 20.10., sraz je před školou ve 14 hodin. S sebou vezměte draka (vlastnoručně vyrobeného/koupeného), něco na opékání, pečivo, pití.  V případě špatného počasí se akce nekoná.


 

 

1.schůzka

Ve čtvrtek 19.9. se konaly 1.třídní schůzky a poté se sešla Rodičovská unie s novými členy - zástupci každé třídy. Na schůzce se projednaly plánované akce pro tento rok. Návrh na akce zde:

                            Drakiáda

                            Strašidelná světýlka

                            Rozsvěcení vánočního stromu s dílnami

                            Zábavné sáňkování

                            Lyžování v odpoledních hodinách

                            Soutěž v řemeslné zručnosti

                            Školní ples

                            Letní olympijské hry 

                            Ocenění žáků školy

                            Rozloučení se školou

                            Bleší trh

                            Spolupráce se seniory

 

 

 

Poříčské slavnosti

Rodičovská unie pořádala v rámci Poříčských slavností v neděli 8.září zábavné odpoledne "Toulky pohádkovým lesem". Akce proběhla     v areálu naší hasičské zbrojnice za pomocí členů Rodičovské unie, Sboru dobrovolných hasičů, některých ochotných učitelů, dětí i rodičů. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly založené na znalosti našich českých pohádek. Při zahájení vystoupily děti z 1.stupně se známými melodiemi za doprovodu p.Úlehlové. V průběhu odpoledne hrála živá hudba, ochotní hasiči připravili tradiční občerstvení v hasičárně, byla možnost si opéci párky či koupit sladké pamlsky. Pro zpestření zábavy bylo připraveno překvapení v podobě ukázky výcviku psů. Nálada byla dobrá, počasí se nakonec umoudřilo a nepršelo a hlavně účast byla naprosto úžasná - na startu jsme vydali 142 herních kartiček pro děti. K tomu musíme připočíst minimálně 2 další členy jako doprovod, takže to v okolí hasičárny hezky žilo. Děkujeme všem za účast a ochotným dobrovolníkům za pomoc! Těšíme se na další setkání, v nejbližší době chystáme drakiádu.

Fotky ke stažení zde:

https://knihovnapetra.rajce.idnes.cz/Poricske_slavnosti_aneb_Toulky_pohadkovym_lesem_2019/

 

 

 

Školní rok 2018/2019

 

Prázdninová párty

Rodičovská unie podpořila nápad p. knihovnice P.Bartlové na akci k rozloučení se školním rokem a zároveň předáním odměn šikovným čtenářům - sběratelům perel. Akce se konala v úterý 25.6., pro děti byl připraven zábavný program se soutěžemi a vystoupením "ABBY"      v podání maminek z Rodičovské unie. Fotky ke shlédnutí na stránkách knihovny: https://knihovnavelkeporici.webk.cz/gallery/

 

Vyhlášení žáků Rodičovské unie

V úterý 18.6. se v odpoledních hodinách konalo tradiční vyhlášení žáků naší ZŠ, kteří reprezentovali naši školu nebo dosáhli skvělých výsledků v kategorii sportovní, humanitní, přírodovědné a zvláštní kategorií je Žák roku. V letošním roce byla nejpočetnější nominace ve sportovní kategorii, a proto jako jedniná byla rozdělena na žáky 1.stupně a žáky 2.stupně. Akce proběhla v multimediální učebně za účasti vedení školy, učitelů, členů Rodičovské unie, sponzorů a hlavně šťastných dětí a jejich rodičů.

Vítězové: kategorie sportovní        1.stupeň   Vendula Šrůtková, 3.třída

                                                   2.stupeň    Šimon Klimeš, 9.A

                kategorie přírodovědná                  Josef Kubeček, 9.B

                kategorie humanitní                       Eva Pavelková, 7.třída

                kategorie Žák roku                         Adéla Nováková, 8.třída                 

Foto z akce na adrese: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Oceneni_Rodicovske_unie_2019/

 

ZŠ Velké Poříčí má talent

Žákovský parlament za podpory vedení, p. učitelky Kubečkové a Rodičovské unie pořádal akci pro šikovné děti naší školy v oboru tanečním, výtvarném, hudebním či recitačním. Akce se konala 11.4. na sále Obecního domu za velkého zájmu veřejnosti. celé odpoledne se vydařilo a zúčastněné děti předvedly skvělé výkony. Fotky ke shlédnutí na adrese: https://atevi22.rajce.idnes.cz/ZS_Velke_Porici_ma_talent

 

Poděkování za sponzorské vstupenky

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří zakoupením vstupenky na 4. školní mejdan finančně přispěli na různé ceny, jízdné, pronájmy nebo akce pro děti. K 22.2.2019 se vybralo 11 160 Kč, tzn. prodalo se 93 lístků (včetně lístků pro členy Rodičovské unie). Velmi si toho vážíme a budeme Vás informovat, jak jsme tyto peníze investovali.                                                                                                                    

Fotky ze školního plesu ke shlédnutí na adrese: https://atevi22.rajce.idnes.cz/Skolni_mejdan_22.3.2019/

 

 

4.školní mejdan              www.zsvporici.cz/news/skolni-ples/

 

Rodičovská unie a ZŠ Velké Poříčí Vás srdečně zve na 4.školní mejdan aneb Slavnosti sněženek. Ples se koná v pátek 22.března 2019 od 20 hodin na sále Obecního domu ve Velkém Poříčí. K poslechu a tanci zahraje skupina Ledvin Stones. Cena vstupenky je 120 Kč. Připraveno bude stylové občerstvení, tombola i předtančení. Letos jsme se rozhodli zorganizovat prodej vstupenek formou tzv. sponzorské vstupenky. Vstupenky byly rozdány dětem domů, abychom motivovali rodiče a přátele školy k účasti na akci. Zároveň jsme rodiče požádali o dobrovolný příspěvek na financování akcí pro děti tím, že pouze uhradí cenu vstupenky. Ukončení nákupu vstupenek i místenek ve škole je v pátek 15.2., pak si vše můžete zakoupit na podatelně Obecního úřadu Velké Poříčí.

 

Lyžování v Petříkovicích

V pátek 18.1. v odpoledních hodinách se konalo volné lyžování dětí a rodičů ve SKIareálu Petříkovice. Celkem se zúčastnilo 31 dětí a dospělých a navíc se přidaly 2 odvážné běžkařky. Rodičovská unie se podílela na financování dopravy, ostatní výdaje si hradili účastníci sami. Počasí se vydařilo, sjezdovka byla umrzlejší, takže se muselo lyžovat opatrně, ale děti vše zvládli a užili si to.

 

Akce Strašidelná světýlka

Fotky z akce naleznete na stránkách:    https://knihovnapetra.rajce.idnes.cz/Strasidelna_svetylka/

Letos se tato akce konala podruhé a bylo milým překvapením, jak hodně lidí přišlo, abychom společně prožili večer se svými dětmi a kamarády. Jelikož jsme nepočítali s takovou hojnou účastí, omlouváme se za čekání na začátku. Jelikož bylo vše bylo připravené na 15 týmů, tak v průběhu došly i indície potřebné k závěrečnému luštění. Všem děkujeme za trpělivost a schovívavost. Nicméně rodiče i děti, které zajišťovali úkoly na stanovištích, projevili velkou dávku kreativity a nenechali se ničím zaskočit. V cíli se účastníci sešli v místní Sokolovně, kde na každého v masce čekala drobná odměna a také bohaté občerstvení, které přinesli rodiče zúčastěných dětí. Největším zážitkem pro děti byla diskotéka, kterou úžasně moderoval F.Škvrna. O zábavu se postaraly rodiče z Rodičovské unie, kteří roztančili celý sál. Nejlepší odměnou pro nás organizátory bylo vidět rozesmáté obličeje dětí a spokojené rodiče. Výzdobu připravily p.učitelky 1.stupně, které s dětmi vyráběly různé strašidelné postavičky z papíru, světýlka z lahví nebo různé zdobené řetězy. Velké poděkování patří naší knihovnici p.Bartlové za pomoc při organizaci a propagaci školních akcí a také fotografovi p.Strnadovi.

 

Akce Toulky pohádkovým lesem

V sobotu 22. září se ve Velkém Poříčí konaly Poříčské slavnosti aneb Toulky pohádkovým lesem. Počasí nám tentokrát vydrželo bez deště, a tak jsme si celé odpoledne všichni krásně užili. Vkládáme pár fotek z celé akce. Všechny jsou kompletně k prohlédnutí a případnému stažení na odkaze: https://knihovnapetra.rajce.idnes.cz/Toulky_pohadkovym_lesem/

Pokračování fotek z akce městyse Velké Poříčí, SDH Velké Poříčí a Unie rodičů při ZŠ velké Poříčí, tentokrát více ze stanovišť.https://knihovnapetra.rajce.idnes.cz/Toulky_pohadkovym_lesem_-_2._dil

 

1.schůzka

Dne 20.9. se konala 1.schůzka členů v letošním roce, přítomni byli také nově zvolení členové tříd 1.A a 1.B, bohužel zástupci 8. a 9.A a 9.B se nezúčastnili. Projednával se plán akcí na letošní školní rok a důležitým bodem bylo jednání o novém názvu.

Z různých návrhů jsme nakonec vybrali a shodli jsme se na názvu Rodičovská unie. Tento název bude podán k projednání na setkání Školské rady a poté bude zapsán v rejstříku.

Důležití členové Unie:  p.Rajsnerová (předsedkyně), p.Brahová (pokladník a admistratitivní pracovnice)

V sobotu 22.září se budou konat Poříčské toulky (odložené ze soboty 1.září kvůli špatnému počasí), respektive Toulky pohádkovým lesem. V letošním roce bude odpoledne určeno hlavně dětem mladšího školního roku, ale jsou vítány i děti předškoního věku. Začátek akce je ve 13 hodin v prostoru za budovou dobrovolných hasičů. Děti a rodiče se mohou těšit na procházku po Poříčí s plněním úkolů na stanovištích, kde je budou čekat různé pohádkové postavy. Za splnění každého úkolu děti dostanou žeton a v cíli je pak budou moci proměnit za věcné ceny. V doprovodném programu se můžete těšit na zpívání dětí z MŠ, ukázku zásahu hasičů, malování na obličej, dětský kolotoč, jízdu na raftu. Občerstvení je zajištěno.

Další akcí budou Strašidelná světýlka, které se konají v pátek 26.října. Sraz je u školy v 18 hodin. Přijďte v maskách a vezměte s sebou světýlka, aby jste na cestě do neznáma neztratili směr. Kdo přijde v masce, dostane v cíli drobnou odměnu. Uvítáme jakékoli občerstvení. Předpokládaný konec akce je ve 21 hodin. Těšíme se na Vás.

 

 

Školní rok 2017/2018

 

Dne 21.6.2018 se konala poslední schůze členů Unie rodičů v tomto školním roce. Hlavním bodem bylo zvolení nového předsedy, jelikož dosavadní předsedkyně paní A. Křovinová k 8.6. na tuto funkci rezignovala. Děkujeme jí tímto za její práci a čas, který tomu věnovala.

Do funkce nového předsedy byla navržena paní M. Rajsnerová a všemi přítomnými (12 členů) byla jednomyslně zvolena. Z legislativních důvodů bude muset dojít ke změně názvu Unie rodičů. Projednávat se to bude na první schůzce v září, protože budou také přítomni noví zástupci některých tříd. 

Děkujeme dětem, rodičům a všem přátelům školy za spolupráci při našich akcích a přejeme krásné léto.