Duben 2015

26.03.2015 13:05

Akce duben 2015

 

1.4.

 Koncert velkého dechového orchestru ZUŠ Hronov pro 2. stupeň; sál Obecního domu Velké Poříčí

 od 10.00 hod; Cena 20 Kč

1.4.

 Vzdělávací exkurze IQ Landia Liberec pro 4. - 5. třídy

 odjezd v 6.15 hod busem od školy, návrat mezi     18.00-19.00

2.-3.4.  

 Velikonoční prázdniny

9.4.

 Třídní schůzky 1. stupeń od 16.00 hod; 2. stupeň

 od 16.30 hod

20.4.

 Ukončení nepovinného plaveckého kurzu pro 4. tř.

22.4.

 Projektový den „Den Země“ - Chraňme si svoji  planetu

23.4.

 Zahájení povinného plaveckého kurzu pro 3. tř.; odjezd

7:00 hod

24.4.

 Dopravní výuka na DDH v NáchoděPrůkaz cyklisty“ 4. tř.

 

30.4.

 Zeměpisná vzdělávací exkurze Nowa Ruda Polsko; pro

  6. - 7. třídu

 

Zpět