Přírodopis

13.hodina,3.6.2020

 

Dobrý den!

 

Zápis: GEOLOGICKÝ VÝVOJ ČR

 

 

 

1. zapiš Geologický vývoj ČR 1

9.třída (př,38)

 

Geologický vývoj ČR 2

9.třída (př,38)

 

2. zapiš Geologický vývoj ČR

Petr Kratochvíl

 

ÚKOL: na základě těchto shlédnutí těchto dokumentů proveď

logický zápis GEOLOGICKÝ VÝVOJ ČR

 

S pozdravem

Mgr. Pavel Lokvenc

 

 

 

12.hodina,2.6.2020

látka bude vyvěšena ve čtvrtek 9.6.2020 po hodině přírodopisu 
 

11.hodina, 26.5.2020

Dobrý den:

 

ZÁPIS: ČTVRTOHORY – éra člověka

 

Doba trvání: 2 500 000 let

 

znaky: probíhá alpinsko- himalájské vrásnění

střídání dob ledových (GLACIÁL) a meziledových ( INTERGLACIÁL)

 

YOUTUBE: třetihory,čtvrtohory přírodopis 9.třída ( Př,37)

 

Opakování třetihory: 0 – 7.40 min

čvrtohory 7.40- 16.04 min

 

živočichové : vypiš z videa: …………………………………………….

 

typická rostlina čvrrtohorní tundry: DRYÁDKA OSMIPLÁTEČNÁ

obr. viz GOOGLE

 

vývoj ( FYLOGENEZE) člověka:

vypiš naše předchůdvce: viz učivo 8.třídy: ………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

 

S pozdravem

Váš třídní učitel

 

 

 

10.hodina, 19.5.2020

Téma: TŘETIHORY  ÉRA SAVCÚ
 
GOOGLE: zápis třetihory DUM prezentace
 
zápis do sešitu:
 
1. Rozdělení: str. 3 prezentace
 
2.GEOLOGIE: str.4
 
3.KARBONIZACE: str. 6-7
 
4.ŽIVOČICHOVÉ:  str. 11-13,str.15-18,str.21-26
 
 
DOKUMENT:: YOUTUBE ZEMĚ VZNIK PLANETY  ( od 47.58 - 1.23.00) :druhohory až třetihory
 
 
Přeji všem prosluněný májový den!!
 
Pavel Lokvenc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. hodina, 12.5.2020

 

Dobrý den!

A budeme prolétávat dál STROJEM ČASU dějinami Země, tentokráte zamíříme do atraktivních druhohor, do ÉRY PLAZÚ ( viz film JURSKÝ PARK, film Bořivoje Zemana CESTA DO PRAVĚKU)

 

Dnes pouze na YOUTUBE!!!

 

YOUTUBE: zápis:

1. DRUHOHORY 9.třída ( Př,36)

- provést zápis do sešitu

 

dokumenty

2. PLANETA DINOSAURÚ 1

3.PLANETA DINOSAURÚ 2

 

Dokumentů z druhohor je spousta!

 

Příjemné sledování a nasávání informací přeje

Pavel Lokvenc

 

 

8.hodina, 5.5.2020

Dobrý den milí žáci!!

Téema: VZNIK a VÝVOJ ( EVOLUCE) ŽIVOTA na ZEMI

PRVOHORY:  590 - 250 milionů let ( trvaly 340 mil.let)

důležité na začátek:

 

1. EXPLOZE ŽIVOTA ( rozvoj pohlavního rozmnožování)

2 .PŘECHOD ŽIVOTA z moře( kambrium, ordovik) na SOUŠ ( 1.rostliny – SILUR)

3. vznik OBRATLOVCÚ

4. superkontinent PANGEA

5. Hlavní (vůdčí) zkamenělina TRILOBIT

 

lení( viz tabulka z minulé hodiny):       

 1. starší  (kambrium, ordovik, silur, devon)

 1. mladší (karbon, perm)

ZÁPIS:  GOOGLE- prvohory pracovní list:  odkaz: PRVOHORY 550 mil. let – VE SKOLE.cz

 • zapsat řešení

VIDEA: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!důležité

                                  ZÁKLAD:   PRVOHORY 9.třída (Př,35)

 

 

1.pokračování z minule  ZEM- vznik planety ( 33. min- -  min. 56.30)

2.Zázračná planeta 2 – CESTA NA SOUŠ

3.MONSTRA pravěkých oceánů  (ČÁST) a jiné

 

Užijte si EVOLUCI I!!!

S  pozdravem

 

PAVEL LOKVENC

 

 
 
 
 
 

7. hodina, 28.4.2020

Na květen máme naplánován VZNIK ŽIVOTA.

Práce to může být hodně zajímavá, opakující a spíše odpočinková, doprovázená řadou dokumentů, fotografií a nákresů.

 

ZÁKLADNÍ TABULKA:

 

Str.75 přírodopis: zkopírovat nebo překleslit dosešitu

 

Jdeme na vznik źivota.

 

 1. Úkol: přečíst str.74 ( zvláště  VÝVOJ ZEMĚ za 24 hodin)

 

VZNIK ŽIVOTA:zápis (mluvíme o vzniku života na ZEMI,neuvažujeme jiné možnosti-TEORIE PANSPERMIE, ZÁSAH BOHA, jiné civilizace– lepší text přepsat, ne zkopírovat!

 

 1.  Předgeologické období  HADAIKUM  ( 4.6- 3.8 miliardy let)
 • trvání 800 miliónů let
 • vznik: AKRECE z prachových částic ( vliv GRAVITACE)
 • bez zemské kúry )žhavotekutá) HÁDES bůh podvětí, peklo
 • VELKÝ IMPAKT (srážka  s THEIOU)  -  vznik Měsíce
 • VELKÉ BOMBARDOVÁNÍ ( srážky s meteority – dodání VODA (voda je z VESMíRU)
 • Prvotní atmosféra (samozřejmě bez kyslíku- nebyly rostliny)
 • Ochlazovíní – PRVNÍ DÉŠŤ ( déšť trval miliony let) – napršely OCEÁNY
 • 1.sopečná činnost

HADAIKUM obr. GOOGLE

 

 1. Prahory  ARCHAIKUM  ( 3.8- 2.5 miliardy let(
 • 1. Horniny (1.světadíly- už neexistují, pouze zbytky  GRÓNSKO)
 • Horninotvorný cyklu ( vznik a přeměna hornin)
 • VZNIK ŽIVOTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Možná takto: praoceán “prapolévka”

      Jednoduché anorganické látky (NH3, CO2, H2S)   ………..  organické látky AMINOKYSELINY (viz CHEMIE) ……………………bílkoviny………………………………..

…..první prabuňky( KOACERVÁTY, EOBIONTI)…… ……..BAKTERIE

STROMATOLITY  GOOGLE

 

 

Vznik FOTOSYNTÉZY ( sinice) : schopnost využít energii SLUNCE

 

 • potravní řetězec

 

PRAHORY obr. GOOGLE

 

 1. Starohory PROTEROZOIKUM ( 2.5 miliardy . 59O milionů let)
 • Ozonová vrstva (ÚV filtr)
 • Řasy pravé buněčné jádro( Eukaryontní organozmus)
 • Supercontinent RODINIE
 • Obrovská doba ledová ( ZEMÉ – sněhová koule , 10 miliónů let)
 • Příprava na EXPLOZI ŽIVOTA v prvohorách

 

 

 

FILM: YOUTUBE – VZNIK planety ZEMĚ (1. – 33. Minuta)

 

6.hodina, 21.4.2020

 

Pěkný slunečný den!

 

Tento týden využijeme k doplnění látky a dokončení vnnějších ( EXOGENNÍCH) geol.činitelů.

 

OPAKOVÁNÍ: 1. Důsledek  :  zarovnávání zemského povrchu

                        2.Příčina: energie SLUNCE (změny teploty, koloběh vody, počasí,vítr,.)

                                      a MĚSÍCE(příliv, odliv)

                         3. FÁZE:  a) zvětrávání, rozpad hornin

                                      b) transport (gravitace,voda,vítr)

                                      c) třídění ( něco se usadí dřív, něco déle)

                                      d) usazování  SEDIMENTACE a zpevňování

 

Téma:  PODZEMNÍ VODA,PRAMENY  (ZÁPIS)

Úkoly:  1. Vypiš koloběh vody……………………………………………………..

               ……………………………………………………………………………………..

 

            2.Vypiš typy pramenů ( viz obr.str.71)……………….

           …………………………………………………………………………..

            3.Zakresli ARTÉZSKOU STUDNI, str.72, např. SAHARA oázy

 

 

 

 

 

 1. TERMÁLNÍ PRAMENY, vypiš místa v ČR a ve světě……………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

   Je to jednoduché, odpočinkové.

 

Doporučuji žákům, kteří něco nstihli, aby tento týden využili .

Přeji hezký týden, pokud možno s přírodou ve Vašem okolí.

Pavel Lokvenc

 

 

14.4.2020, 5.hodina

NOVÁ LÁTKA:

Dobrý den

 

Opakovací hodina: ( viz pracovní činnosti 6.třída)

 

TÉMA PÚDA( učebnice str.68-70)

 

Půda: obal Země PEDOSFÉRA

 

Složení půdy: nakresli obr. str.68

 

1. humus…………………………………….?

2.vlastní půda………………………………

3.matečná hornina…………………………….

4. vzduch

5. voda

6.organismy……………………………………..

 

Půdní typy:

1..........................

2.........................

3...........................

 

Půdní profil: str. 68 Z

 

A………………

B……………….

C………………..

 

Půdní druhy: tabulka str. 69 přepsat do sešitu

 

Význam půdy: vypsat body str.70

¨

Hlavní význam: ZDROJ ŽIVIN PRO ROSTLINY

 

vysvětli:

-úrodnost půdy……………...

- půdní eroze………………..

-zemědělská půda……………

- neplodná půda……………...

 

 

A nyní : YOUTUBE – úžasné dokumenty, DOPORUČUJI

 

1. Živý plášť planety Země – GEODERMA

2.Tajný život po Zemí

 

 

Pavel Lokvenc

 

 

 

 

 

 

7.4.2020,4.hodina

Dobrý den všem!

 

Blíží se svátky jara, svátky rodinné pohody.

Doufám, že i já přispěji troškou do mlýna, zadání práce je kratší a jednodušší.

 

ČINNOST VĚTRU

 

kde: sucho, bez rostlinného pokryvu( zpevňující faktor)

 

poušť: VYPIŠ: ……………,…………………,………….……,

……………….,………………………..,…………………...

 

činitel(příčina): VÍTR (JAK vzniká vítr: zjisti……………………... )

 

důsledek: 1. DUNA (písečný přesyp) , obrázek GOOGLE

                -písečná bouře YOUTUBE

 

                2. skalní HŘIB ( POLSKO- Stolové hory, Kokořínské pokličky,...)

                    obrázky GOOGLE

                3. skalní okno: GOOGLE

                4.VIKLAN: GOOGLE

 

ČINNOST ČLOVĚKA: hledej si sám dle bodů

 

a) negativní ( lomy – měď, těžba uhlí – sev. Čechy, letiště , skládky – NEW YORK,KÁHIRA skládka, regulace řek – betonové koryto, těžba ropy – Kaspické moře, a další vlivy, které by Vás mohli napadnout,………….,……………….,…………………………)

 

b)pozitivní: revitalizace (obnova) zničeného : těžba písku – JEZERO , viz okolí Hradec Králové - tzv "písáky")

                                                                větrolam -  GOOGLE

 

Poznámka: 1. odkazy na GOOGLE a YOUTUBE Vám zasílám z hlediska zajímavosti,pokud nemáš zájem, je to smutné,  ale         je  to tvůj problém. Proto mě potěšila např. Aneta, Natka,…

                

                2. Jasně,že pro někoho jsou prioritou přijímací zkoušky. Je to správné. Ale nemáte Pč,Tv,Vv,Hv,… , přijímací zkoušky budou v pozdějším termínu, takže je víc času na přípravu.Já vím, že to někomu na klidu nepřidá, ale třeba přírodopis a „ průlet“ světem může působit spíš jako odlehčení studia Čj a M.

 

 

Hezké Velikonoce přeje

 

Pavel Lokvenc

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

31.3.2020,3.hodina

 

 

Dobrý den,pokračujeme v jistě zajímavé modelaci zemského povrchu vlivem vnějších geologických činitelů :

 

zápis: ČINNOST MOŘE

učebnice str.58(dnes nemusíme používat)

 

použijeme: GOOGLE: zapiš do vyhledávače činnost moře prezentace

úkol: proveď zápis do sešitu dle této prezentace( zašli na e-mail)

 

ČINNOST LEDOVCÚ:

učebnice str.58(dnes nemusíme používat)

 

použijeme: GOOGLE: zapiš do vyhledávače 

činnost ledovců prezentace

použij úžasnou prezentaci: činnost ledovců 9.r

 

Zápis: LEDOVEC: 1.horský(ALPY)

2.pevninský(ANTARKTIDA,GRÓNSKO)

 

vysvětli následující pojmy dle této prezentace( zašli na e-mail)

 

a) horský

 

vznik ledovce:……………………………………….

kar:…………………………………………………...

splaz:………………………………………………….

ledovcové údolí(trog):……………………………….

moréna:……………………………………………….

fjord:…………………………….. kde?……...

tání ledovce: vznik: 1. řeka

2.ledovcové jezero (pleso,oko)

kde: Vysoké Tatry…………..

Krkonoše(Polsko)..……

Šumava………………..

b) pevninský

 

telení ledovce:………………………………………..

kra:…………………………………………………..

bludné balvany(doba ledová-JESENÍKY):

……………………………………………….

 

Bavte se přírodopisem!

Na Vás myslící tř.učtel.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3.2020, 2.hodina

 

 

 

ZÁPIS

 

Činnost vody:a) dešťová voda KRASOVÉ OBLASTI

 

Kras: vznik- doplň vzorce:

uhličitan vápenatý + voda + oxid uhličitý vzniká hydrogenuhličitan vápenatý

(vápenec) (rozpuštěný vápenec)

……………. + …………..+ …………. vzniká …………………………

zvratná reakce:

hydrogenuhličitan vápenatý vzniká uhličitan vápenatý + voda + oxid uhličitý

(např.krápník)

……………………….. vzniká ……………..+ …………...+ ………….

 

Přečtisi vznik krasu str.56

Pojmy: uč.str.56

jeskyně : hledej na ,WIKI např.Amatérská,Koněpruské,…...obr.GOOGLE

krápník: a)…..b)…….c)…….. obr.GOOGLE

propast:Macocha,Hranice na Moravě obr.GOOGLE

podzemní řeka:Punkva

sintr,….WIKI

škrap,…...WIKI

závrt,…...WIKI

b)tekoucí voda

Říční tok: fáze: opakování:1……..2.transport,3.třídění,4………….

 

1.horní tok………………………………………………………….

2.střední tok………………………………………………………..

3.dolní tok………………………………………………………...výpisky:str.57

 

hledej na google,youtube: vodopád,meandr,delta,údolí tvaru V ,údolí tvaru U,GRAND CANYON,Dinárské hory,Pálava,..

 

dokumenty YOUTUBE: KRASOVÉ PODIVUHODNOSTI

ŘÍŠE KRÁPNÍKÚ

 

Prohlédněte si neživou přírodu a doufám,že to bude zajímavé.

 

Pavel Lokvenc

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.hodina,17.3.2020

Opakování: viz připravovaná písemná práce
 
Písemná práce:DOPLŇ vytečkované
učebnice st.50-51
1.Tektonické poruchy: a) vrásy (........................ , ......................)
                                   b) zlomy (......................, ............................)
                                 popis vrásy:.........................................................
                                    b)zlomy (........................., ...........................)
                                      pobyb dolů .................................,   soustava poklesů .............. příklad.....................
                                      pohyb nahoru ..............................,  soustava zdvihů ................. příklad......................
                                      pohyb horizontálně............................
2.Lit.desky:  Litosfera je .........................,.................................
                    Příklady desek......................................................
                    Pohyby: a)........................
                                b)proti sobě :1.  oceánská -pevninská: výsledek..................................
                                                    2.  oceánská - oceánská: výsledek...................................
                                                   3. pevninská - pevninská:výsledek.........................             VIZ SEŠIT
                                c)...........................
3.Zemětřesení:  Schéma........................
                       Typy..........................................
                        Přístroj...........................
                        Stupnice.........................
4.Tsunami:  vznik.................................
                důsledek........................
5.Sopečná činnost:  popis sopky: ................................................................................................................................
                            typy sopek: a) podle aktivity v čase ..................................................
                                              b) podle  činnosti ...........................................................
                            sopky(vyhledej WIKI): a)ČR
                                                             b)Evropa
                                                              c)svět
vyhledej WIKI: vřídlo,gejzír,geotermální energie ,YOUTUBE
 
 
NOVÁ LÁTKA:  učebnice str.54-55,sešit(zápis),WIKI,GOOGLE
 
Vnější geologické děje (nadpis)
 
Příčiny: energie SLUNCE(počasí)+energie MĚSÍCE (slapové jevy-příliv,odliv)+ gravitace ZEMĚ
Důsledek: zvětrávání,eroze,koloběh vody,změny teplot, a další
                obecně: zarovnávání  povrchu
FÁZE:     1.
            2.
            3.
event.   4.                          str.54 nahoře
 
 
Zvětrávání: je..........................................................
             
 
ZVĚTRÁVÁNÍ: a) mechanické str.54 čti
                            důsledek: mrazový srub............................ hledej GOGLE, Petrovy kameny
                                           popraskaná vozovka GOOGLE
                    b)chem.zětrávání,str.54
                    c)biologické zvětrávání,str.55 uveď příklady....................
GRAVITACE ZEMĚ:
1.sesuv hornin ,př.Kamenná moře obr.GOOGLE,YOUTUBE
2.bahenní proud, GOOGLE,YOUTUBE
3.laviny,YOUTUBE
 
 
Užijte si to!
Pavel