Občanská výchova

 

17. 6.

Když už jsme byli u toho podnikání… Zkuste se podívat (nebo zamyslet? - to ale asi nestačí), které české firmy jsou ve světě opravdu úspěšné a zákazníci o nich vědí… Nejde jen o Prazdroj, opravdu ne. Například výrobce antiviru Avast – a já to nevěděl – je také pražská firma…

Prostě zkuste se podívat na úspěšné české firmy a několik si jich zapište do sešitu. Třeba budete překvapeni.

Mějte se hezky.

Ondřej Hůlek


10. 6.

 

Moc zdravím.

Co je lepší? Nechat se zaměstnat nebo začít samostatně podnikat? Jaké to má výhody, jaké nevýhody…?

Na straně 65 v učebnici je „tabulka“, kterou si udělej do sešitu a zkus se aspoň trochu zamyslet a napsat, jak si to TY představuješ… Aby sis mohl vybírat, co vlastně budeš dělat, tak potřebuješ nějaké vzdělání. Ale to je zas jiná kapitola…

Přeji krásné dny.

o. h.


3. 6.

Krásný den.

Kromě bank komerčního typu (které vznikly za účelem vytváření zisku) existuje v naší zemi i Česká národní banka. Nejde o soukromou, ale státní banku, která nebyla založena kvůli zisku, ale kvůli tomu, aby dohlížela na finanční sektor a činnost komerčních bank.

Na straně 63 uprostřed najdete tři základní funkce, které ČNB plní. Tyto její funkce si vypište do sešitu.

Děkuji.

Ondřej Hůlek

 

27. 5.

Zdravím.

Po několika drobných úlohách, které se týkaly činnosti bank, budete mít dnes za úkol stručně vysvětlit pojmy úrok, úvěr, hypotéka.

Pokus se na několika řádcích v sešitě vysvětlit tyto pojmy, které v bankovním sektoru patří k nejzákladnějším.

Děkuji.

Mějte se hezky.

Ondřej Hůlek

 

20. 5.

Zdravím Vás.

Dnes se ještě vrátíme k bankám, o kterých jste psali minule. Asi téměř všichni využíváme služeb bank. Máme u nich zavedeny účty, vybíráme z jejich bankomatů, půjčujeme si od nich peníze,...

Dole na straně straně 60 v učebnici je zdánlivě drobný úkol „Zjisti (např. z letáků nebo na internetu), které služby tyto banky nabízejí.“. Nejspíše na internetu se tedy podívejte na weby některých bank a zjistěte, které služby nám nabízejí a zapište do sešitu. Zdá se to jako naprosto jednoduché, ale je toho celkem dost. Např. půjčování peněz se může dít více způsoby (krátkodobý úvěr, hypotéka,...). Ceny za služby se v jednotlivých bankách mohou lišit a pokud se chceme chovat finančně zodpovědně, je dobré se v nich – pokud to potřebujeme – orientovat. Když už jsou tedy banky součástí našeho každodenního života, měli bychom o nich něco vědět.

Přeji krásný den.

Ondřej Hůlek

 

13. 5.

Dobrý den,

na straně 60 v učebnici najdete kapitolu „Peněžní ústavy“. Pojednává o bankách, které se vlastně specializují na obchod s určitým druhem zboží (peníze). Pod nadpisem, který si uděláte, vypíšete funkce bank (jaký je vlastně jejich smysl, jaké služby zajišťují) – v horní části strany (máte tam vypsané čtyři). Pokusíte se zjistit, kolik bank na území ČR je, vypíšete několik z nich (řekněme 10). Do seznamu bank zařaďte i některé méně známé.

Děkuji. Mějte se hezky.

Ondřej Hůlek

 

6. 5.

Dnes se podíváte na krátký film, který v několika minutách ukáže problematiku nesnášenlivost, rasismu, xenofobie. Rád bych, abyste se pokusili odpovědět sami sobě na některé otázky a zamysleli se nad tím, co jste viděli.

Kdo jsou oba "napadení"? Jaké národnosti, nebo vyznání? Kdo jsou ti agresoři? Proč byli agresivní nakonec k oběma cestujícím? Jaké ponaučení vyplývá ze závěru filmu? Atd., atd...

www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA

Prostě zamyslete se nad tím, co jste viděli a zapište si do sešitu.

V letošním roce jsme se měli zúčastnit filmového festivalu Jeden svět na školách. Toto je jen taková malá náplast.

Mějte se krásně.

Ondřej Hůlek

 

29. 4.

 

Moc Vás zdravím.

 

Přečti si v učebnici kapitolu "Záchytná sociální síť" na stranách 56 a 57.

Zamysli se nad otázkami na straně 57 (v horní části stránky) a odpověz na dvě z nich:

Co je podle tebe sociální problém?

Myslíš, že by se sociálním problémům dalo nějak předcházet? JAK?

Odpovědi mohou být stručné, zároveň ale výstižné.

Vše mi pak pošli ofocené na hoolek@gmail.com do konce příštího týdne. Výpisky v sešitě budou součástí hodnocení na konci školního roku.

Mějte se hezky.

Ondřej Hůlek

 

22. 4.

Zdravím Vás!

Dnes pro Vás mám dva úkoly.

1. Opište si z učebnice na straně 54 vlevo dole definice ekonomických sfér (primární, sekundární, terciární) a zkuste ke každé z nich přiřadit nějakou firmu (nebo nějaký jasný příklad), která se v ní pohybuje. Zamysli se nad tím, aby to bylo správně...

2. Vedle těchto definicí jsou tři otázky. Odpověz na tu prostřední - „Která odvětví se podílejí na příjmech státu a která ze státního rozpočtu spíše čerpají?“. Zkus si představit např. školství, automobilový průmysl, potravinářství, sociální politika státu, stavebnictví, atd., atd,... Uveď jen několik příkladů k oběma možnostem.

Děkuji.

Přejí krásný dnešek a ještě krásnější zítřky!

Ondřej Hůlek

 

 
15. 4.
Dobrý den,
dnes budete mít za úkol procvičit si témata, která jsme už probírali, nebo se nimi právě zabýváme.
Výborným pomocníkem ve všech předmětech je www.skolasnadhledem.cz/, kde je dlouhá řada testů, her, přiřazovaček - dělených dle předmětů.
Pro 9. ročník jsou tam z občanské výchovy tato různá cvičení:
Vy si zkusíte témata, která jsme už probírali - občanství, něco z práva, atd. Zkuste i "nové" věci - statky a služby, majetek, daně - prostě cokoliv. Klidně i z předešlých ročníků - jde to tam nastavit.
Dle vlastního výběru udělejte několik cvičení a her. Samozřejmě si můžete otevřít učebnici, nebo další "okno" ve Vašem PC a hledat odpovědi. Cvičení to nejsou jednoduchá. Čtěte pozorně, snažte se porozumět smyslu.
Příště dostanete úkol z učebnice.
Tak nashledanou!
A pomáhejte doma!
Ondřej Hůlek
 
8. 4.
Krásný den!
Dnes se podíváte (vlastně nemusíte dnes) na video z cyklu "Otevřená věda" (mají kanál na youtube). Tento díl se bude zabývat ekonomií a přehledně vysvětluje jak věci fungují. Ekonomická situace v následující době asi nebude ideální, ale věřme, že nebude tragická.
Zkuste i nějaká jiná videa na tomto kanálu. Je jich tam mnoho. Udělejte do sešitu poznámku, co přesně jste viděli.
Hezké jarní dny!
Ondřej Hůlek
 
31. 3.

Zdravím Vás.

Po nějaké době jsem tady s úkoly z občanské výchovy. Vše vypracovávejte do sešitu co nejlépe. Budu samozřejmě kontrolovat a známkovat. Nechci Vás nijak zahltit. Vím, že toho máte dost v ostatních předmětech. Něco ale udělat musíme. 

Hlavní ale v těchto dnech je zdraví. Dávejte na sebe pozor.

Úkoly sem budu dávat jednou týdně. Nejspíš v pondělí nebo v úterý. Tak to prosím sledujte.

ÚKOL: Státní rozpočet jsou vlastně peníze, se kterými stát hospodaří (kolik vydělá, utratí,...)

Na straně 55 najdete 3 typy státního rozpočtu (podle výše příjmů a výdajů) - je to menším písmem přibližně uprostřed strany. Uděláte tedy menší nadpis "Typy státního rozpočtu" a zapíšete jednotlivé typy (vyrovnaný - co stát získá, to i  utratí, přebytkový - víc vydělá, schodkový neboli  deficitní - víc utratí). No to už jsem to skoro napsal za Vás. Nevadí.

Mějte se krásně.

Ondřej Hůlek 

 
Krásné prosluněné dny!
V občanské výchově jsme začali kapitolu "Stát a národní hospodářství". Na Vás teď bude udělat si několik poznámek do sešitu. Z nich pak budu vycházet a nebudeme se už zdržovat zápisem.
Celá kapitola začíná na straně 51. 
A to je úkol pro Vás:
- na str. 51 vypsat úkoly státu - co by stát měl zajišťovat (v dolní třetině strany)
- nakreslit schéma trhu na str. 52
- napsat co je státní rozpočet (vpravo nahoře str. 53)
- vypsat příjmy a výdaje státního rozpočtu (str. 55)
Tak to je prozatím všechno!
O.H.