Německý jazyk

23.4. Jak je možné, že 3 dny po termínu stále nemám odevzdanou práci od Davida, Štěpána a Filipa???
Měli jste si zopakovat skupiny předložek, pošlete mi tedy do 4.5. (čitelně napsaný!) překlad těchto výrazů:
do tašky                                do sešitu            proti oknu
v chodbě                                v knize              nade dveřmi
mezi domem a školou             za dveřmi            pod autem
se strýcem                            do sklepa            před kinem
bez plakátu                           z okna                od tatínka
pod stůl                                 v posteli             na skříň                                  
pro souseda                          za rohem            na stěně
 
Děkuji. I. H.
 
6.4. Předpokládám, že máte hotovo, a protože to vypadá, že doma budeme ještě pár týdnů, musím vám zadat další práci.
Založte si prosím extra sešit na zadanou práci (nebo desky s vloženými listy), kam budete vypracovávat zadaná cvičení, až se vrátíme do lavic, zkontroluju si to!
 
Prozatím si zopakujeme:
s. 6-7 - projděte si ústně, ať si osvěžíte slovní zásobu
s. 10 - pošlete mi řešení kvízu
s. 12/1 - vyber si jeden ze tří textů a jeho překlad mi pošli, zbylé dva texty přelož písemně (tj. do "extra sešitu")
Zopakujte si skupiny předložek! (se 3.p., se 4.p., se 3. a 4. p.)
 
 
23.3. Chápu a rozumím tomu, že je teď pro vás nejdůležitější Čj, M a Aj, ale nemohu dopustit, abyste všechno zapomněli. Doplňte si tedy zatím všechna vynechaná cvičení v pracovním sešitě. Pak se pomalu pustíme dál...
 
Milí žáci, prozatím si opakujte slovíčka 1.-3. lekce.
Já se vám zase brzy ozvu...
I. Havlová (i.havlova@zsvporici.cz)