Angličtina - Ja

Vzhledem ke stávající situaci, prosím o domácí přípravu.
 
Vzhledem ke stávající situaci, kdy není jistý termín návratu do školy, jsou podmínky pro klasifikaci následující:
- pravidelné zasílání fota domácí práce (vždy opravené zašlu zpět)
- vypracovávání kvízů v google učebně (bude bodově hodnoceno)
- účast na online výuce přes ZOOM
 
 
15.6.-30-6.2020
Opakování podmínkových vět (0. a 1. podmínka)
Trpný rod.
Gramatické časy (přítomný, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný, budoucí časy).
 
Přeji krásné prázdniny a hodně štěstí na středních školách.
 

1.6.-14.6.

Vzhledem k posledním týdnům, další hromadné online hodiny probíhat nebudou. Pokud by někdo potřeboval konzultaci, je to možné po dohodě přes email.

 

Gramatika 0. a 1. podmínky na GU

Time clauses – gramatika – wb. 73

 

sb. 71/4

 

S kým už se neuvidím, přeji hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

 

 
25.5.-31.5.2020
 
Ve čtvrtek proběhne online hodina.
Zůstává práce z minulého týdne. (stránky školy + GU)
 
25.5.-31.5.2020
 
Ve čtvrtek proběhne online hodina.
Zůstává práce z minulého týdne. (stránky školy + GU)
 
 

18.5.-24.5.2020

Prosím o vypracování dosavadních úkolů.

21.5. proběhne online hodina (čas upřesním v pozvánce)

Wb. 54/1,2

Wb. 55/4

 

 

11.5.-17.5.2020

14.5. proběhne online hodina.

Prosím o vypracovaní zadané práce.

SB. 68 – read and listen the story17 Stopa 17.mp3 (3634721)

SB. 69/3b, c – nalezni v textu frázová slovesa (sloveso + předložka), vypiš je a napiš český překlad.

Wb. 54/3

 
4.5.-10.5.2020
Prosím o zaslání vypracovaných cvičení a vyplnění cvičení na GU.
 
7.5. proběhne další hodina na ZOOMu.
 
wb. 50/1,2 , 3
wb. 52/1
volitelné wb. 53/3
 
27.4.-3.5.2020
Prosím o zaslání vypracovaných úkolů, kdo tak neučinil + vypracování úkolů na Google učebně (GU).
30.4. od 10:30 proběhne online hodina přes Zoom, žáci obdrží pozvánku přes stream GU.
 
sb.62/1b read, listen and answer10 Stopa 10.mp3 (2392478)
sb. 62/2 T/F
sb. 63/4a, b - Doplň věty + napiš jejich české ekvivalenty
volitelné sb. 63/3c11 Stopa 11.mp3 (1298270)
 
 
20.4.-26.4.2020
Prosím o zaslání vypracovaných cvičení.
21.4. 
sb. 60/1/c - read the text and answer the questions. (do sešitu/Word)08 Stopa 8.mp3 (2643929)
23.4.
Proběhne hodina přes ZOOM
24.4. 
wb. 48/1, 2, 3
 
14.4.-19.4.2020
14.4.
wb. 46/1,2
16.4.
Proběhne online hodina přes ZOOM - žáci obdrží pozvánku e-mailem.
17.4. 
wb 46/3, 4, 5
 
6.4.-12.4.2020
Prosím žáky, kteří ještě nepřijali pozvání do virtuální google učebny, aby tak učinili! Pokud máte s přihlášením potíže, kontaktujte mě.
 
Prosím o zaslání vypracovaných cvičení (zsvp.jandackova@gmail.com)
7.4.
Wb.45/4, 5, 6
 
8.4.
    57/8 - vyber si jednu otázku a napiš na ni krátkou úvahu (5-10 vět)
 
V následujících týdnech bude probíhat výuka přes ZOOM. Je proto nezbytné, abych měla vaše aktivní emailové adresy! Pokud někdo používáte jinou, nebo jste mi doposud neposlali žádnou práci, prosím, kontaktujte mě.
Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 10:30 do 11:15.
 
30.3.-5.4.2020
Prosím o zaslání fota nebo scanu vypracovaných úkolů z minulého týdne.
wb. 44/1, 2
sb. 57/4 - gramatika vysvětlena v prac. sešitě str 72/5.1, 5.2, 5.3 +  https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g
    57/6
wb. 44/3
 
 
23.-29.3.2020
Prosím o zaslání fota nebo scanu vypracovaných úkolů z minulého týdne na adresu zsvp.jandackova@gmail.com.
slovíčka Unit 5A
Sb. 56/1, 2
 
16.-22.3.2020
 
wb. 42,43