Opět výuka matematiky!!!
9. třída

DŮLEŽITÉ!

 

INFORMACE O NÁSTUPU DO ŠKOLY V NOVINKÁCH.

 

PROVIZRNÍ ROZVRH HODIN:
 

Vzhledem ke stávajícím okolnostem bude web naší školy v nejbližších dnech zdrojem informací a případných úkolů pro žáky. Prosím všechny, aby web pravidelně sledovali. Pavel Lokvenc(p.lokvenc@zsvporici.cz).   Děkuji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den!

Informace o přírodopisu a chemii.

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc