13.týden,9.6.2020

 
 

Dobrý den!

 

Příprava na pondělní hodinu přírodopisu:

 

Zápis: Hormonální soustava

 

Neurohumorální řízení = řídící funkce:

1. soustava nervová ( CNS centrální NS -mozek, mícha

+ ONS obvodová NS – nervy)

2. soustava hormonální ( žlázy s vnitřním vyměšováním- produkce látek hormonů)

 

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA:

 

1. žlázy s vnitřním vyměšováním (SEKRECÍ) produkce hormonů

přímo DO KRVE!!!!

2. HORMONY funkce: vypiš str.92

-

-

-

-

 

Žlázy s vnitřním vyměšováním: vypiš a zakresli do obrysu postavy

str.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to je vše!

 

Připravte si z přírodopisu na pondělí sešit včetně tohoto zápisu, při hodině si probereme účinky  (význam) jednotlivých hormonů!!

 

S pozdravem

Pavel lokvenc

 

 

12.týden, 2.6.2020

 

Dobrý den!!

 

Pokračování smyslových orgánů:

 

Chuť: ZÁPIS

 

SOUSTAVA ORGÁNÚ : JAZYK

SMYSLOVÝ ORGÁN: chuťový pohárek (buňka) obr. str.90

PODNĚT: látky rozpuštěné ve vodě ( i ve slinách)

SMYSLOVÝ VJEM: CHUŤ

 

zakresli: GOOGLE jazyk chuťové vjemy

 

 

 

 

 

 

 

Čich: ZÁPIS

 

SOUSTAVA ORGÁNÚ : NOS

SMYSLOVÝ ORGÁN: čichová buňka, str.90 prohlédni čichovou sliznici

PODNĚT: látky rozptýlené ve vzduchu

SMYSLOVÝ VJEM: ČICH ( vůně nebo zápach)

 

přečti zajímavosti o čichu ze strany 90

 

 

 

HMAT: ZÁPIS

 

 

SOUSTAVA ORGÁNÚ : KÚŽE ( škára )

SMYSLOVÝ ORGÁN: a) hmatová tělíska ( např. Meissnerova tělíska)

b) čidla ( RECEPTORY) chladu a tepla (např. Ruffiniho těl.)

c) čidla ( RECEPTORY ) vnímání bolest ( nervy – bolest = narušení nervů)

PODNĚT: TLAK, změna !!! TEPLOTY, narušení povrchu těla

SMYSLOVÝ VJEM: HMAT, změna TEPLOTY ( chlad, horko), BOLEST

 

BRAILLOVO PÍSMO: ( doplň)……………………………………………….

 

 

Přeji pěkný den!!
 
Pavel Lokvenc

 

 
 
 

 

11.týden,26.5.2020

Dobrý den milí žáci prahnoucí po poznávání svého TĚLA!!

 

OPAKOVÁNÍ: YOUTUBE sluchové ústrojí přírodopis 8.třída ( Př,43)

 

 

Stavba ucha: doplň , jestli Ti chybí zápis z minulé hodiny !!!

 

ČAS opakování: 0 – 7.20 min

 

 

 

Dnešní zápis: VNITŘNÍ UCHO ( 3 smyslové orgány)!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

a) 3 polokruhovité kanálky VJEM pohyb a rovnováha těla čas 7.20- 7.56

b) blanitý hlemýžď VJEM sluch čas 7.56 – 9.20

c) 2 váčky VJEM poloha těla čas 9.20 – 10.32

 

VADY A PORUCHY SLUCHU: vypiš

 

 

 

 

 

 

A to je na tento týden VŠE!

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: od 8.6. můžete začít navštěvovat školu!! Dejte si do té doby vše do pořádku k předložení ke kontrole!! Od vaší domácí práce se bude odvíjet vaše známka na vysvědčení!!! (většina zvás nebude mít problém!!).

10.týden, 19.5.2020

 
 

SLUCH : zápis

 

SOUSTAVA ORGÁNÚ :      UCHO

SMYSLOVÝ ORGÁN:          BLANITÝ HLEMÝŽĎ ve vnitřním uchu

PODNĚT:                         ZVUKOVÁ VLNA ( vibrující molekuly vzduchu)

SMYSLOVÝ VJEM:             SLUCH

 

UCHO: 1. Rozdělení částí ucha:  obrázek str.88 nahoře VYPIŠ !!

    a)

 

    b)

 

    c)

            

      2. Nákres a popis vnitřního ucha: obr.str.88

 

 
 
 
Všichni zaslat dokončený zápis z minulého týdne, tedy OKO!!!
 
 
S pozdravem
Pavel Lokvenc
 
 

9. týden, 12.5.2020

 

Dobrý den!!!!!

 

Téma: SMYSLOVÁ SOUSTAVA(SMYSLY) zápis

 

FUNKCE: 1)zachycení informace z a) okolí (vnější prstředí)

b) těla ( vnitřní prostředí)

- informace = PODNĚT (podráždění) smyslového orgán z prostředí

(např. Odražené světlo podráždí smyslový orgán v oku SÍTNICI)

 

2) převedení podnětu (informace) na elektrický signál, kterým komunikuje nervová soustava- VZRUCH

 

 

ZRAK: postup zápisu bude o každého smyslu stejný !!!!

 

SOUSTAVA ORGÁNÚ : OKO

SMYSLOVÝ ORGÁN: SÍTNICE ( smysl. buňky- TYČINKY, ČÍPKY)

PODNĚT: SVĚTLO ( odražené od předmětů v okolí)

SMYSLOVÝ VJEM: ZRAK

 

OKO: str. 85, nákres, popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: očnice

Ochrana: nadočnicové oblouky, obočí, řasy

 

Význam: vypiš

Bělima…………………………..

Cévnatka………………………

řasnaté těleso…………………….

Duhovka (IRIS): pigment ( barvivo) ochrana před ÚV

Zornice………………………….

Čočka…………………………..

 

Vlastní smyslový orgán: SÍTNICE

 

Význam: vypiš: 

Tyčinky…………………………

Čípky…………………………….

 

Žlutá skvrna:………………………

Slepá skvrna……………………..

 

Pomocné orgány oční:

Význam: vypiš: str. 86

 

oční víčka……………………………………..

spojivka……………………………………….

okohybné svaly……………………………….

Slzné žlázy………………………………………

 

JAK VIDÍME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

přečti odstavec str. 86 uprostřed:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

 

ZAOSTŘOVÁNÍ: změna tvaru ČOČKY ( AKOMODACE)!!!

 

1) narýsuj zaostření do dálky

 

 

 

 

 

 

2) narýsuj zaostření do blízka

 

 

 

 

 

 

 

Péče o zrak: SÁM VYMYSLI !!

 

…………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

 

Nemoci: 1. krátkozrakost ( špatně na dálku !!!!!!!!!!)

brýle ROZPTYLKY

2. dalekozrakost (špatně na blízko !!!!!!!!!)

starší lidé- nižší pružnost čočky , tzv. VETCHOZRAKOST)

3.ZÁKAL - hnědý ( vyčištění čočky= operace)

- zelený ( vyšší oční tlak- OSLEPNUTÍ)

4. BARVOSLEPOST

5. SLEPOTA ( 70 % informací získáváme díky zraku!!!)

 

Je toho více!

Přesto prosím o kvalitní zpracování, zrak je extrémně důležitý!!

 

Hezký pracovní týden přeje

Pavel Lokvenc

--------------------------------------------------------------------------

8.týden, 5.5. 2020

 

Dobrý den (týden) pokud možno bez nervových otřesů!

TÉMA:

Dokončení NS, opakování NS:

ZÁPIS:   

 

 1.PORANĚNÍ   : a) otřes mozku ( příznaky str. 84)

                        b) krvácení do OBLASTI mozku ( přímé ohrožení života!!!!!!)

                                    - ochranné pomucky!!!) přilba na kole, lyžování, pracovní helma)

                                    - poranění v oblasti hlavy ( mozku) – VYSOKÁ NEBEZPEČNOST

2. MOZKOVÁ příhoda ( mozková mrtvice)- přerušení toku krve do určitých oblastí mozku, riziko= 3 minuty),  akutní hrozba NEVRATNÉHO poškození  mozku, SMRT

3. ZÁNĚT mozkových blan- virové onemocnění, přenašeč KLÍŠTĚ ( nakažené, virulentní)

4. Neurologická onemocnění ( poruchy nervové tkáně)

-  EPILEPSIE ( záchvaty, ztráta vědomí )

-  Huntigtonova nemoc ( tanec svatého Víta)

5. DUŠEVNÍ CHOROBY : lékař = psychiatr

-  SCHIZOFRENIE ( „ rozdvojení“ osobnosti)

-  DEPRESE

- PEDOFiLIE ( nebezpečná pro okolí v agresivní formě ve snazeublížit = SADISMUS)

6.DEGENERATIVNÍ CHOROBY  ( odumírání mozkové tkáně)

- ALZHEIMEROVA choroba ( souvislost s ztrátou intelektu, ztrátou životních stereotypů

 = DEMENCE)

-PARKINSONOVA CHOROBA

 7. ZÁVISLOSTI

a) drogová ( viz rodinná výchova )

b) alkoholismus

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OPAKOVÁNÍ:

GOOGLE – nervová soustava pracovní list            

1. odkaz

2.odkaz

- zkuste si vyřešit zadání, u každého odkazu je řešení !!!

 

S pozdravem

Pavel Lokvenc

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.týden,28.4.2020

 

NERVOVÁ ČINNOST

 

Základ činnosti-  REFLEX ( zápis všichni propisovačkou!!)

 

DEFINICE: REFLEX je odpověď REAKCE organismu na  PODRÁŽDĚNÍ (na nějaký PODNĚT) z okolí ( vnější prostředí) nebo z těla ( vnitřní prostředí).

Faze reflexu -  REFLEXNÍ OBLOUK

 1. Podnět  ( zvuková vlna , odražené světlo, tlak, látky v ovzduší )

zachycený SMYSLOVÝM ORGÁNEM ( sítnice, čichová buňka)

 1. DOSTŘEDIVÉ nervy ( elektrický signal vedoucí do MOZKU,MÍCHY)

Přenos informace ze smyslů do centra

 1. CNS- mozek, mícha – zpracování informace a vytvoření odpovědi na určitý podnět (“SOFTWARE”)
 2. ODSTŘEDIVÉ nervy ( elektrický signal vedoucí ke svalům !!!!
 3. REAKCE – smrštění svalu = např POBYB,AKTIVACE ORGANISMU

 

Typy reflexů: a) nepodmíněné( VROZENÉ, dědičné) : STÁLÉ!!!!!!!!

 • sání
 • slinění
 • polykání
 • zvracení

 

vice reflex dohromady: INSTNKT (pud):  - mateřský

 • sexuální
 • sebezáchovy

 

 

 1. pomíněné ( ZÍSKANÉ,naučené !!!!): DOČASNÉ (“vyhasínají”= ZAPOMÍNÁNÍ)

 

význam:  přízpůsobení ( naučíme se, že jedoucí vlak na kolejích je NEBEZPEČÍ)

 

zisk podmíněných reflexů:  UČENÍ

 

A nyní trochu I VY: Vysvětli ze str.83 pojmy:

 

 1. signální soustava: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. signální soustava: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

A to je vše. Zkus se naučit reflexní oblouk.Všichni!!! zaslat zápis.

                            PRÁCE MAX. NA 1 HODINU TÝDNĚ, TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU VŠICHNI. Ať nemusím obcházet rodiče nebo jim volat.

                            K této práci je nepotřebuješ, mají svoji práci.

 

PAVEL LOKVENC

 

 

 

 

6.týden, 21.4. 2020

Dobrý slunečný  den.

Tento týden bude učivo krátké, kdo nemá něco hotové, může čas využít

k doplnění.

Opakování: NS se dělí na: 1.CNS(centrální)- mozek a mícha

                        funkce: a)zpracování informací z prostředí okolo nás, ale i v nás

                                       b) vytváření odpovědí ( REFLEXÚ ) na tyto informace  

  a na    2.ONS (obvodová nervová soustava) NERVY

 

ZÁPIS a doplnění pojmů:

Téma: ONS , NERVY ( učebnice str. 81)

 1. MOZKOVÉ  , 12 párů: vypiš názvy některých

př. když tě bolí zub, je to NERV TROJKLANÝ

             ………………………………………………………………………………….

            ………………………………………………………………………………

 1. MÍŠNÍ , 31 párů : funkce – umožňují pohyb

názvy: podle oddílů páteře …………………………..

………………………………………………………………………

 1. ÚTROBNÍ ( VEGETATIVNÍ) nezávislé na naší  vůli!!!!
 1. Budivé ( SYMPATIKUS) povzbuzují činnost orgánů
 2. Tlumivé (PARASYMPATIKUS), tlumí činn.orgánů

 

Vypiš z tabulky na str.81 příklady účinků na 3 orgány

.....................................................................

 

Prosím o shlédnutí těchto dokumentů: YOUTUBE

 1. NEZKRESLENÁ VĚDA III, Kdo řídí naše tělo
 2. Byl jednou jeden život MOZEK       dobrovolně
 3. Pro opravdové fajnšmekry úplně dobrovolně v průběhu dalších dnů

CESTA DO HLUBIN MOZKU, 1. – 4.díl

 

Hezký týden všem!!!!

Pavel Lokvenc

Poznámka:  tento týden je  zápis  krátký. Doporučuji žákům, kteří něco nstihli, aby tento týden využili k doplnění látky.

5.týden, 14.4. 2020

Krásný povelikonoční týden!!

 

Takže trošku NERVOVÉ SOUSTAVY

 

Opakování: 

funkce :řídící, kontrolní (nadřazena ostatním – jakýsi PRSTEN MOCI, který ovládá ostatní prsteny), přenos informace NERVY, zpracování informce CNS (mozek, mícha)

stavební jednota: NEURON str.70

spojení neuronů: SYNAPSE ( ZÁPOJ)

 

CNS(centrální NS): MÍCHA, MOZEK

 

Mícha: STAVBA ( motýlí křídla nebo tvar písmene W):

obranné reflexy

 

Mozek: stavba: str.79

 

NOVÁ LÁTKA: funkce jednotlivých částí mozku vypsat: str.79 -80

 

1.prodloužená mícha……………………………….

2.most Varolův……………………………………..

3.mozeček………………………………………….

4.střední mozek…………………………………….

5.mezimozek……………………………………….

6.koncový mozek…………………………………..

 

zápis: KONCOVÝ| MOZEK: stavba – 2 mozkové polokoule( HEMISFÉRY)

tvar vlašského ořechu, barva – šedá ( těla NEURONÚ)

název tkáně:1. šedá kůra mozková (povrch mozku)

povrch hemisfér: mozkové závity GYRI ( zvětšení povrchu mozku)

FUNKCE: VYŠŠÍ NERVOVÁ ČINNOST ( MYŠLENÍ, ŘEČ)

 

dělení: LALOKY (nákres str. 80)

 

smyslová centra( WIKI), zpracování informace (PODNĚT, PODRÁŽDĚNÍ)

ze smyslových orgánů

tvorba reakce (odpovědi) na toto podráždění

 

př. vidím jedoucí auto(smysl- ZRAK), porovnání s naučeným- jedoucí auto = nebezpečí, reakce: USKOČENÍ DO BEZPEČÍ

 

2.. bílá kůra mozková (vnitřek mozku)

 

A to je pro tento týden vše!

Pro částečné pochopení zapoj koncový mozek!

Zašli mně kopii tohoto zápisu!

 

Jdi se proběhnout na zahradu! Zaplav svůj mozek velkou dávkou kyslíku!! Dobře se najez!

 

Co mozek hlavně potřebuje: kyslík a živiny

A výsledek: mozek může konat nedůležitější proces: UČENÍ

(neboli příjem a zpracování informací).

 

Doufám, že jste získali nové informace o světě okolo nás , ale i v nás.

 

Pavel Lokvenc

 

4.týden, 7.4.2020

Dobrý den všem!

 

Blíží se svátky jara, svátky rodinné pohody, takže zadávám doufám méně domácí práce. 

 

 

Nová látka: ZÁPIS do sešitu

 

CNS,centrální nervová soustava

 

1.Mícha uložení: páteř ( páteřní kanál )

- stavba: šedá hmota (těla nervových buněk NEURONÚ) tvar motýlích křídel

bílá hmota: ( výběžky neuronů- nervová vlákna NERVY)

nákres,popis , str.79 prostřední obrázek

 

funkce: 1. přenos informace neboli VZRUCHU ( spojení mezi orgány, třeba kůže a mozek)

            2. zpracování informace např.OBRANNÉ REFLEXY( reakce na bolest)

 

REFLEX je odpověď (reakce) organismu na podráždění,neboli na nějaký podnět.

Přiklad :   a) sáhnu na žhavý předmět – ucuknutí (obrana před spálením)

                b)………………………………………………

                c)………………………………………………

 

            3. řízení organismu ( nucení na močení-vyprázdnění močového měchýře)

 

 

2.MOZEK : uložení : lebka : 3 obaly mozku (olebice,omozečnice,pavučnice)

+ mozkomíšní mok ( mozek „plave“ v lebce)

funkce: ochrana před otřesy

 

stavba: str.79 uprostřed vypiš

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a zakresli obrázek str.79 MOZEK

 

 

 

Doufám, že práce není mnoho, přeji hezké prožití Velikonoc!

Pavel Lokvenc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dobrý den!

Informace o přírodopisu a chemii.

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc

 

 

3.TÝDEN,1.4.2020

 

Práce na tento týden.

Nervová soustava

 

funkce: vypiš str.77 učebnice :1………………….

                                            2……………………

 

stavba:……………………..: tabulka str.78;

 

zákl.stavební jednotka : nervová buňka- NEURON- zakreslit obr.: str.78

spojení neuronů: SYNAPSE( zápoj): zakreslit obrázek str. 78

spojení pomocí chemických látek ve štěrbině( nerony se nedotýkají)!!!!

 

 

To je vše!!!! Zapsat do sešitu!

 

Poznámka: - někteří mně stále nezaslali výsledky testu!!

 

- podmínky jsou jasné,práce snad není mnoho,ovšem pokud se nebude průběžně

řešit,můžou být nakonec problémy!!!

 

Pavel Lokvenc

 
 
 

2.TÝDEN,25.3.2020

 

Práce na tento týden.

Kožní soustava:

učebnice str.73-75

ZÁPIS DO SEŠITU!!!

 

Kůže:

1.funkce: vypiš str.73 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Stavba: nákres str.73

 

POKOŽKA:přečíst str.73

melanin(vysvětli:……………………….

DERMATOGLYFY(papilární linie): kresba lidské kůže,každý člověk jiný obrazec

význam: kriminalistika: JAKÝ…………………….

ŠKÁRA:1.žlázy : a)……………… funkce……………….

b)……………… funkce………………

c)……………… funkce……………….

2. kožní útvary(deriváty):…………………………. Str.74

PODKOŽNÍ VAZIVO:význam…………………..

 

OCHRANA kůže: zeptej se rodičů (viz zaměstnání.)…………..

Nemoci:……………...str.75

zápis zaslat na p.lokvenc @zsvporici.cz

 

YOUTUBE: Kůže-Byl jednou jeden život

 

 

Souhrnné opakování: str.76 test: výsledek zaslat na e-mail p.lokvenc@zsvporici.cz

 

 

Hodně pracovních úspěchů v tomto týdnu.

Pavel Lokvenc

 
 
 

1.TÝDEN,18.3.2020

Vitamíny
 
 pomůcky:učebnice,sešit,IT
 
Učebnice: str.66
Sešit: nadepsáno VITAMÍNY
        rozdělení:a)rozpustné v H2O
                       b)rozpustné v tucích
 
a)H2O: tabulka zadaná za dom.úkol 6.3.Pá
  - nemoc pouze nedostatek vitamínu
doplnit navíc do tabulky: B1 thyamin          nemoc beri-beri(únava)
                                    B2 riboflavin
                                    B6                      porucha:křeče
                                    B12                    nemoc:chudokrevnost
                                    C kys.askorbová
b)tuky:                           A  
                                     D   vznik z provitamínu účinkem ÚV záření
                                     E                       porucha: neplodnost
                                     K  
                str.67
Minerální látky:Na,K,Cl,Fe,P
                      výskyt v těle: viz GOOGLE + biologický účinek(viz popis jednotlivých prvků na GOOGLE-práce dobrovolná)
Voda: zápis - pitný režim viz str.67 Z
                    nákres diagramu: str.67
Přísady:  E (tzv"éčka", viz příklady éček na GOOGLE vypsat 5 příkladů
 
studijní materál: a)přečíst  GOOGLE : prezentace vitamíny  odkaz ZŠ Valašská Bystřice
                        b) YOUTUBE: vitamíny - odkaz e-learning Minerální látky,vitamíny ...
 
 
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA:
učebnice: str.70-72
Otázka: co všechno  a kterým orgánem vylučujume ???
- zápis na papír-vložit do sešitu
Sešit:  nadpis
funkce:a)
           b)  ........(homeostáza)
stavba vyl.soustavy: viz str.70
Ledviny:  párový orgán, odpadní látka - moč (močovina v H2O)
            stavba: viz nákres ledviny  str.71 zjednodnodušeně
            zákl.stav.jednotka: NEFRON viz.obr. str.71 dole
 
vysvětli a zapiš: a)prmární moč
                        b)definitivní moč  viz text str.71
výpisky str.72
MOČOVÉ CESTY: močovody
                         moč.měchýř
                         moč.trubice
Nemoci vyl.soustavy  - .....................................
 
stud.materiál: YOUTUBE - vylučovací soustava - LEDVINY Byl jednou jeden život
 
 
Výstup tento týden: GOOGLE-vylučovací soustava test-www.zshavl.cz VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
 
https://www.zshavl.cz/prirodopis/documents/vyluovac_soustava.html
 
1.test vylucovaci soustava (32) , ALF - zkuste si
 
2.test vylucovaci soustava 1 (65), výsledek zaslat na můj e-mail: p.lokvenc@dole.zsvporici.cz
 
Pěkný den s vylučováním!
Jakékoliv dotazy na zde uvedeném e-mailu.
Pavel