Fyzika

22.6. Shrnutí látky https://www.youtube.com/watch?v=_cbiDpu-ZhU, do sešitu nakreslete graf 1.61 na str. 97, řešte str.96/14.

Připomínám, že nevracíte učebnici fyziky a tabulky.

 

11.6. Práce na týden 15.-19.6.2020 (dvě vyuč.hodiny): str.90 Pístové spalovací motory - nakreslete obrázek na str.91, vypište ze str.92  doby motoru, vysvětlete rozdíl mezi motorem zážehovým a vznětovým, mezi čtyřdobým a dvoudobým.

 
9.6. práce na týden 8.-12.6. (dvě vyuč.hodiny): práce poslána mailem (test: změny skupenství)
 

3.6. Práce na týden 1. - 5.6.2020 (dvě vyuč.hodiny): ze str.85 vypište silně vytištěné pojmy, vysvětlete: těkavé kapaliny, princip Papinova hrnce. Dále str.88 Kapalnění - opište žlutý rámeček a silně vytištěné pojmy pod rámečkem (sublimace, desublimace + příklady).

 

27.5. Práce na týden 25. - 29.5.2020 (dvě vyuč.hodiny): str. 82 Vypařování - opište žlutý rámeček na str.83. Var - ze str.84 vypište silně vytištěné pojmy + poslední větu o měrném skupenském teple + celý řešený příklad. Písemně zodpovězte str.87/O1,2,3.

 

20.5. Práce na týden 18. - 22.5.2020 (dvě vyuč.hodiny): Teplota tání -vypracujte do sešitu str.81/U1, U2, U3 a U4, přečtěte na str.80 celý text, nakreslete oba obrázky a vysvětlete, co je to anomálie vody. Pomůže vám video: https://www.youtube.com/watch?v=j_3CJokujz4 Pošlete na můj mail všechny dnešní úkoly. Děkuji.

 

13.5. Práce na týden 11. - 15. 2020 (dvě vyuč.hodiny): uč.str. 74 - 75 Změny skupenství - nakreslete obrázek 1.42 (nebo obr.1.60 na str.97) a opište ze str.78 žlutý rámeček. Ze str.79 přerýsujte obr.1.45 a pomocí tabulek (str.88) vyhledejte a do grafu přiřaďte teploty tání alespoň šesti látek.

 
6.5. Práce na jednu vyuč.hodinu - posláno mailem (test - shrnutí látky o energii).
 

28.4. Práce na zkrácený týden 27. - 30.4.2020: (jedna vyuč.hodina) do sešitu nakreslete obr.1.33 na str.60 (nebo jen vypište části kalorimetru) a pokuste se vyřešit z uč.str.63/7 (měrná tepelná kapacita je uvedena na zadních deskách učebnice nebo se dá vyhledat v tabulkách).

 

20.4. Práce na týden 20. - 24.4.2020: (dvě vyuč.hodiny) do sešitu vypracovat uč.str.72/4 - pouze sluneční dům (hledat na internetu), dále str.uč.str.61 - zkrátit nadpis: Teplo - přečíst a do sešitu opsat (nebo vyfotit a vlepit) celý řešený příklad.

 

15.4. Práce na zkrácený týden 14. - 17.4.2020: (jedna vyuč.hodina) str.71 Využití energie slunečního záření - přečtěte, nakreslete obrázek 1.41 na str.72, vypracujte do sešitu str.72/3

 

8.4. - práce na jednu vyuč.hodinu: tentokrát jde o učivo, které nenajdete v učebnici, ale musíte hledat na internetu - téma: Jouleův pokus. Do sešitů nakreslete obrázek a zapište, o co jde a jaký je závěr pokusu (k čemu James Joule došel). Prosím oskenujte a pošlete na můj mail. Děkuji.

 

29.3. Práce na týden 30.3 - 3.4.2020: str.70/8 - vypracovat na volný papír jako domácí laboratorní práci (název, úkol, postup, závěr). Pokud nemáte termosku nebo teploměr (který se používá např. při zavařování ovoce), nabízím vypracovat náhradní LP s názvem Energie. úkoly: 1) Po hodinách (12 měření) sleduj elektroměr a zaznamenej hodnoty do tabulky, 2) Sestroj graf závislosti energie v kWh (kilowatthodinách) na čase, 3) Dále si v jednotlivých časových intervalech zaznamenávej, jaké elektrické spotřebiče byly v provozu (např. pračka, myčka, elektr.přímotopy,…), 4) Do závěru uveď, kolik kWh vaše domácnost během 12 hodin spotřebovala a jaký elektr.spotřebič odebral nejvíce energie. Prosím oskenujte nebo vyfotografujte LP a pošlete na můj mail do 3.4.2020. V.krivohlavkova@seznam.cz

22.3. práce na týden 23.-27.3.2020: zatím vynecháme str.53 - 63 a přejdeme na jednodušší látku: str.64 Tepelná výměna prouděním - přečtěte str.64-67, do sešitu vypracujte výpisky, nakreslete obr.1.35 na str.65, zodpovězte na str.67/O1,O4. Dále str.68 Tepelné záření - přečtěte str.68-69, do sešitu si vypracujte výpisky, nakreslete termosku a zodpovězte na str.70/4,7. Nezapomínejte opakovat převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
17.3. Zadání na tento týden: str.47/O1,2,3 (probírali jsme minulou hodinu),  str.48 Proč se tělesa zahřívají při tření? - přečíst, do sešitu udělat výpisky (nazapomenout na drobně psanou poznámku), promyslet úkoly 1, 2 na str 49 a 3,4,5 na str.50,
str.51 Změna teploty těles tepelnou výměnou - přečíst, do sešitu udělat výpisky, promyslet úkoly 1,2,3 na str.52