Anglický jazyk

18.6.
Práce v hodině:
- opakování must, mustn´t, have to, don´t have to, pracovní list k dispozici zde: https://old.zsnamesti.cz/dum/VY_22_INOVACE_183.pdf
- uč. 72 - překlad
 
10.6.
- kontrola pracovních sešitů a slovíček ve slovníčku (5. lekce celá, 6A a 6B), dodělávání zadané práce
 
1.6.
Práce na týden 1.6.-8.6.
- opsat slovíčka 6B
- zopakovat si rozdíl MUST x HAVE TO shlédnutím videa: https://www.youtube.com/watch?v=jbqjrDYHa0k
- PS 57
 
25.5.
Práce na týden 25.5.-1.6.
- cvičení na opakování způsobového slovesa SHOULD:
 
18.5.
Práce na týden 18.5.-25.5.
- shlédnout video na zopakování probrané látky (should x shouldn't): https://www.youtube.com/watch?v=aPn2SpNZOI0
- PS 54
- na email poslat 5 vět o tom, co Vám rodiče radí, že byste měli/neměli dělat
 
12.5.
Práce na týden 12.5.-18.5.
- PS 52-53 (kromě posledních tabulek I can) - opakování 5. lekce
                                                                           - práci mi zašlete na email, bude hodnocena
- opsat si slovíčka 6A
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
- vzhledem ke změnám v rozvrhu se bude Aj online konat každé pondělí od 8:30-9:15. Děkuji za pochopení.
               
6.5.
Dobrý den,
příští týden si pondělní výuku výjimečně přesuneme na úterý 12.5. na 10:30. Děkuji za pochopení.
 
4.5.
Práce na týden 4.5.-8.5.
- PS 48/3 a 49/4 - na známky - doplň a pošli na email
- opsat slovíčka 5D
- uč. 63/3a - spoj, přepiš a přelož do školního sešitu (vazby si můžeš vyhledat v textu na str. 62)
 
27.4.
Práce na týden 27.4.-30.4.
- přečíst si článek v uč. na str 60 a poslat na email cv. 1,2 a 3
- PS 48-49 - celé strany
 
20.4.
Práce na týden 20.-.25.4.
- uč. 57/7a - poslechněte si nahrávku 14 Stopa 14.mp3 (1545968) a vyberte, který obrázek je správně - řešení mi pošlete na email
- PS 46 celá
- PS 47/4
 
19.4.
V Po 20.4. bude Aj v obvyklou hodinu.
 
16.4.
Vypracuj v PS stranu 45.
 
9.4.
Shlédněte toto video - shrnuje použití minulého a předpřítomného časuhttps://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM&t=33s
 
7.4.
D. Ú. PS 44/2 + opsat do slovníčku slovíčka 5A
 
6.4.
Dobrý den,
bohužel mne zradila technika a na dnešní den se zde nezobrazila informace, že bude videohovor z Aj. Chtěla bych udělat náhradní termín a to hned zítra v úterý 7.4. v 10:30. Pokud je termín nevyhovující, pište mi prosím do mailu, jinak Vás opět budu čekat na adrese https://meet.jit.si/Anglictina8
 
30.3.
Dobrý den,
do 2.4. vypracujte cvičení v PS 41/3, 41/5 - používejte přítomný čas průběhový (am,is,are + sloveso + ing)
Pro dobrovolníky zadávám cvičení na internetu: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6787
 
29.3.
Dobrý den,
v pondělí 30.3. v 10:30 si uděláme první videohovor. Cca 5 min před jeho zahájením se přihlašte na tuto adresuhttps://meet.jit.si/Anglictina8
 .
 
 Ideální bude, když budete používat počítač. Pokud budete na mobilu, po rozkliknutí odkazu se Vám nabídne stažení aplikace. Tu si stáhnete a na příště budete mít naši konverzaci uloženou. V každém případě budeme používat sluchátka pro lepší kvalitu hovoru.
 
Mějte připravenou učebnici, pracovní sešit, školní sešit, slovníček a psací potřeby. 
 
Vyučovací hodina bude trvat přibližně 45 min. Na tuto lekci si zopakujte slovíčka 4CD, určování směru podle mapy a složeniny se some/any/every a no. Shlédněte také toto video, zaměřte pozornost na použití present continuous pro vyjádření budoucnosti: https://www.youtube.com/watch?v=5y5u2mhynSM
Mějte vypracované všechny dosud zadané D.Ú., budeme je kontrolovat.
 
25.3.
Jelikož v měsíci dubnu bude třeba začít novou látku, rozhodla jsem se využít možnost videokonference. Abychom toto mohli uskutečnit, potřebuji Vaši emailovou adresu, na kterou Vám pošlu odkaz, jehož prostřednictvím se na konferenci připojíte. Napište mi na luca.machova@seznam.cz z toho emailu, na který Vám budu posílat zmíněné informace. Nutností je připojit Váš podpis!!! 
 
Podmínky pro získání známky a AJ:
- zapsaná slovíčka ve slovníčku
- zápisy ve školním sešitě na základě videokonferencí a zadané samostatné práce
- vypracovaná cvičení v učebnici a pracovním sešitě
- příležitostná samostatná práce a projekty
 
16.3. - vzhledem ke stávající situaci zadávám samostatnou práci na měsíc březen
opsat a naučit se slovíčka 4CD
- zopakuj si složeniny se some/any/no/every - máš v sešitě, můžes shlédnout i toto video: https://www.youtube.com/watch?v=dBHdAXiz0nU
- uč. - 51/3a - opiš a přelož do sešitu uvedené fráze
- pracovní sešit: 42/2,3 a 43/4
- na níže uvedený email mi zašli popis v angličtině, jak by ses dostal/a ze svého bydliště na náměstí v Náchodě - uveď co nejvíce informací - jak je to daleko, jak dlouho budou trvat jednotlivé úseky, co cestou míjíš, jakým dopravním prostředkem pojedeš atd. Představ si, že to vysvětluješ někomu, kdo tu v životě nebyl a další den musí trasu absolvovat úplně sám. Práci zašli do 25.3.
- zadanou práci z učebnice a pracovního sešitu zkontroluji ve škole
- pokud něčemu nerozumíš, kontaktuj mě na email: luca.machova@seznam.cz
 
4.3. - D.Ú. - opsat slovíčka 4C - na pátek 6.3.
 
3.3. - D.Ú. - úterní skupina p. Machové - dodělat zadané rozhovory (hraní rolí), zkusit si je nanečisto - měli byste souvisle mluvit 3 minuty
 
27.2. - na 3.3. se nauč slovíčka 4AB - budeme psát test.
 
23.10. - Invitations PS str.10/3, podmiňovací způsob would
DÚ opakovat str. 16 + slovíčka
 
 
21.10. - str.16 British families, nepravidelná slovesa str. 13
DÚ PS str. 10/3
 
 
18.10. - str. 12-13, My family,nepravidelná slovesa (spend, send,say, pay,tell)
DÚ - 10 - 15 vět My family do DS, příští týden test na nepr. slovesa
 
 
16.10. - str. 12 Family tree, slovíčka, poslech textu a jeho porozumění
DÚ PS  str. 8/1,2, dobrovolný úkol pís. zajímavosti o aktivitách v rodině
 
 
15.10. - dělená hodina se zahraničními lektory, komunikace - doplnění minulých časů str.18/1, vocabulary games