Německý jazyk

23.4. Doufám, že slovíčka jste se naučili, budeme tedy pokračovat... Procvičte si nová slovíčka ve cvičeních na s. 42 a 43, dávejte dobrý pozor na správný člen. Narýsujte si podobnou tabulku, jako je ve cv. 44/6 a na místo obrázků doplňte správná slovíčka s určitým členem. Toto cvičení mi prosím pošlete na můj mail do 4.5. Děkuji.
I. H.
 
6.4. Předpokládám, že máte hotovo, a protože to vypadá, že doma budeme ještě pár týdnů, musím vám zadat další práci.
Založte si prosím extra sešit (nebo desky s extra vloženými papíry) na zadanou práci, až se vrátíme do lavic, zkontroluju si to!
 
Prozatím si zopakujeme:
uč. s. 38/11 - přelož modré lístečky, napiš je česky a ke každému připiš správné jméno dítěte
         39/12 - přečti si text a celou větou písemně odpověz na otázky
      s. 40 - doplň si (ústně) chybějící slovo
 
s. 41 - nauč se nová slovíčka z této stránky! (samozřejmě s určitým členem)
 
 
23.3. Chápu a rozumím tomu, že je pro vás teď nejdůležitější Čj, M a Aj, ale nemohu dopustit, abyste všechno zapomněli. Doplňte si tedy zatím všechna vynechaná cvičení v pracovním sešitě v 1.-3. lekci. Pak se pomalu vydáme dál...
 
Milí žáci, prozatím si opakujte slovíčka 1.-3. lekce.
Já se vám brzy zase ozvu...
I. Havlová  ( i.havlova@zsvporici.cz)