Přírodopis

 

13.týden,16.6.,2020

 

Práce pro žáky nenavštěvující prezenční výuku v ZŠ Velké Poříčí

 

Téma: BEZOBRATLÍ V LESE

 

učebnice str. 30-35

zápis do sešitu ( vypiš zajímavosti z jejich života – zkráceně)

 

a) kmeny stromů:str.30-31

 

Tesařík : ………………………………………………

Lýkožrout smrkový:…………………………………..

Lumek velký:………………………………………….

……………………………………………..

 

b) koruny stromů: str.32 nahoře

 

Bekyně mniška:………………………………………..

Chroust obecný:………………………………………..

Žlabatka dubová:………………………………………

 

c) lesní půda: str.32 – 34

 

Slimák největší:

Plzák lesní: …………………………………………….

Bedlobytka: ……………………………………………

Střevlík zlatolesklý: ……………………………………

Světluška větší:…………………………………………

Chrobák lesní: ………………………………………….

Bzučivka zlatá:………………………………………….

Mravenec lesní:…………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

 

d) lesní tráva,keře:str.35

 

Klíště obecné: ……………………………………………

……………………………………………….

 

S pozdravem a příjemným počtením

 

Mgr.Pavel Lokvenc

 

12.týden, 2.6.2020

Zasílám opakovací test. Hodně úspěchů!
 
TEST – HMYZ
 
1. Základní části těla hmyzu jsou:………...............................
……………………………………………………………….  .
 
2. Doplňte počty párů křídel a končetin u sarančete:
Na vrchní straně hrudi vyrůstají ………………………. Křídel
A na spodní straně …………………………….. článkovaných končetin.
 
3. Vzduch u saranče přichází do dýchacího ústrojí, které se nazývá:
a) plicní vaky       c) žábry
b) plíce       d) vzdušnice
 
4. Přiřaďte k písmenům čísla tak, aby vznikla pravdivá tvrzení:
a) ústní ústrojí savé       1. Chroust
b) ústní ústrojí bodavě sací     2. Motýl
c) ústní ústrojí kousací      3. Komár
d) ústní ústrojí lízací      4. Včela
 - 4 -
5. K jednotlivým prostředím napište čísla druhů, které v nich žijí:
Pole a půda
Les
Zahrady a sady
Vodní prostředí
Domácnost
1. blecha, 2. potápník, 3. mandelinka bramborová, 4. hrobařík, 5. bekyně mniška, 6. vlnatka krvavá, 7. vážka, 8. štěnice, 9. lýkožrout smrkový, 10. obaleč jablečný
 
6. Seřaďte podle časové posloupnosti stadia vývinu hmyzu. Začnete od nejranějšího stadia: a) larva, b) vajíčko, c) kukla, d) dospělý jedinec
1     3.
2.     4.
 
7. K číslům přiřaďte písmena tak, aby vznikla pravdivá tvrzení:
1. Nymfa      a) larva chrousta
2. ponrava     b) larva motýla
3. najáda      c) larva vážky
4. housenka     d) larva saranče
 - 5 -
8. Doplňte chybějící jména rodů hmyzu:
a) larvy i dospělci………………………..ožírají natě brambor
b) potravou slunéčka sedmitečného jsou ……………. ,které cizopasí i na ovocných stromech.
 
9. Nepřímý vývoj jedince hmyzu probíhá :
a) ve 2 stadiích  b) ve 3 stadiích c) ve 4 stadiích
 
10. Hmyz s proměnou dokonalou má tato stadia vývinu:
1.      3.
2.      4.
 
 

11.týden,26.5.2020

Dobrý den všem novým milovníkům „HAVĚTI“ nebo také všem ENTOMOLOGÚM!

Kdo je to ENTOMOLOG…………………………………?

 

Dnes dokončíme „průlet“ říší hmyzu, takže s chutí do práce.

 

 

1. DVOUKŘÍDLÍ

 

znaky:

- jeden pár blanitých křídel

- druhý pár přeměněn v „kyvadélka“ ( vyvažuje mouchu při letu)

- vnější PARAZITÉ (komár – ústní ústrojí bodavě sací)

- přenašeči chorob ( moucha – ústní ústrojí lízací)

 

Zástupci: vypiš z YOUTUBE dvoukřídlí přírodopis ( Př,52)

 

 

 

2.SÍŤOKŘÍDLÍ

 

- 2 páry hustě žilkovaných křídel (vytvářejí „síť“)

 

Zástupci: vypiš z YOUTUBE dvoukřídlí přírodopis ( Př,50)

 

 

 

3.CHROSTÍCI

 

- larvy si ve vodě staví staví SCHRÁNKY z různého materiálu ( viz FERDA MRAVENEC)

 

Zástupci: vypiš z YOUTUBE dvoukřídlí přírodopis ( Př,50)

 

 

 

 

 

 

10.týden,19.5.2020

 
 
 

Krásný den s motýlími křídly!

 

Téma: MOTÝLI    zápis do sešitu

Znaky motýlů: 

 • dva páry křídel pokryté ŠUPINKAMI (způsobují zbarvení křídel)
 • ústní ústrojí sací – SOSÁK ( sají nektar)
 • hmyz s proměnnou  dokonaolu  (vajíčko – larva- kukla- dospělec)

YOUTUBE:  ZROZENÍ MOTÝLA

 • motýli denní a noční

YOUTUBE: zapsat MOTÝLI PŘÍRODOPIS

            Pustit si:  

                         6.třída, Př .51,MOTÝLI 1 (úvod, motýli denní) 12.54

6.třída, Př.51 , MOTÝLI 2 ( motýli noční) 8.37

Úkol: vypsat zástupce motýlů denních a nočních

            MOTÝLI DOKUMENT: PETROVA DIVOČINA, MOTÝLÍ TAJEMSTVÍ

 

Hodně zábavy přeje učitel přírodopisu

Pavel Lokvenc

 

 

 

 

9.TÝDEN,12.5.2020

 

Dobrý den a hurrrrá na další procházku planetou HMYZU!!!!

Téma: HMYZ S PROMĚNNOU DOKONALOU

4 vývojová stadia:       1……………………

                                    2……………………

                                    3……………………..

                                    4………………………

BLECHY

Znaky: bezkřídlí, silné zadní končetiny, PARAZITÉ VNĚJŠÍ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

BLANOKŘÍDLÍ: dnes bez učebnice, pouze YOUTUBE

Znak: 2 páry blanitých křídel

 

YOUTUBE: zapiš 1. blechy,blanokřídlí 1 6.třída  (Př,53)

                             2.blanokřídlí 2 ž.třída (Př,54)

ÚKOL:  vypiš dle  této on.line výuky zástupce blanokřídlích

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY: zapiš KAPITOLY o havěti VOSY  12.36

                                   VČELY NEZKRESLENÁ VĚDA  !!!!!!!!!!!!!

                                  SÍLA MEDU

 

BROUCI: zapiš BROUCI 6.třída ( Př, 55)

ZNAKY: 1 pár banitých křídel

 1. pár přeměna na KROVKY (ochrana křídel)

ústní ústrojí kousací nebo lízací

 

ÚKOL:  vypiš dle  této on.line výuky zástupce brouků

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY:  např. Rodina vrubounů by Tomáš Cahel

                                     Ze života hmyzu: Na život a na smrt

                                  Brouci COLEOPTERA

 

Přeji příjemnou zábavu a samozřejmě zároveň poučení!!!!

Pavel Lokvenc

 

 

8.týden, 5.5.2020

 

HMYZ S PROMĚNNOU  NEDOKONALOU

DOKONČENÍ

 1. vśi: vši google prezentace
 • parazité : vypsat zástupce z prezentace
 • YOUTUBE: Vši, ploštice , 6.třída (Př, 49)
 1. kudlanky: GOOGLE kudlanky prezentace
 • YOUTUBE: kudlanka nábožná dokument, 4.58
 1. stejnokřídlí: vypsat zástupce
 • YOUTUBE: stenokřídlí ( cikády, mšice) 6.tř. Př.48

      mšice: parazité rostlin( přenašeči ) chorob

       predátoři (Lovci) mšic : slunéčko sedmitečné, zlatoočka

 1. cikády , obr. GOOGLE
 •  cikáda viničná ( zvuky CHORVATSKO )

 

Domácí úkol:  ústní ústrojí HMYZU

vypiš, případně nakresli a popiš.

1.

2.

3

4.

 

Pěkný týden!

 

Pavel Lokvenc

     

 •  

 

 

 

 

 

7.týden, 28.4.2020

 

Po  nádherných shlédnutých dokumentech jdeme na další dokumenty a obrázky.

Probereme společně některé skupiny HMYZU, vypíši Vám jdnotlivé druhy a VY si je najdete na GOOGLE.

Dokumenty opět na YOUTUBE

 

ZÁPIS:  HMYZ S PROMĚNNOU NEDOKONALOU

Opakování: vypiš proměnu nedokonalou.             1……………………………………………..

                                                                       2………………………………………………

                                                                       3……………………………………………….

 

Jednotivé řády:

1.VÁŽKY  : znaky str: 20:        křídla……………………

                                               oči……………………….

                                               Larva………………………………………………………………….

                                               Maska vážky………………………………………………………

Zástupci:

Vážka ploská

Šídlo královské

Šídlo červené

Šidélko

Motýlice lesklá

 

YOUTUBE: VÁŽKY   Nahlédnutí do světa  vážek                     

                               Cyklus zrození vážky

 

 

2.      ROVNOKŘÍDLÍ: saranče: býložravec  (YOUTUBE HEJNO sarančí)

                        Tykadla: KRÁTKÁ

                        Kobylka: všežravec

                        Tykadla: DLOUHÁ

                        Larva: ………………………………… str.20

Saranče modrokřídlá

Kobylka zelená

Kobylka hnědá

Cvrček polní

Krtonožka obecná

YOUTUBE: ROVNOKŘÍDLÍ           ROVNOKŘÍDLÍ,STRAŠILKY (př,47) čas 11.02

 

 

3.PLOŠTICE:    znaky:   polokrovky

                                    Žlázy  ……………………… str.20 (obrana před predátorem)

                                    Ústní ústrojí:  bodavě sací

 

Zástupci:        a) VODNÍ  na hladině: :          bruslařka

                                                                        vodoměrka

                                                                        jehlanka

                        b) VODNÍ pod hladinou:         znakoplavka

                                                                       klešťanka                                                       

                        c( SUCHOZEMSKÉ                   kněžice

                                                                       zákeřnice

                                                                       ruměnice pospolná

                                                                       splešťule blátivá

                        d( PARAZITÉ                           štěnice domácí

Youtube: ploštice dokument

                 štěnice 

 

 

 

6.týden

Dobrý den

Tento týden bude bez zápisu. Shlédneme dokumenty ze života HMYZU.

Dokumenty jsou úžasné a doufám, že Vás zaujmou.

 

Takže hurá na to: zadáme YOUTUBE

1.Neobyčejný svět hmyzu ,by Tomáš CAHEL  čas:49.12

2.Neuvěřitelný svět hmyzu , by tomáš CAHEL čas. 50.O2

Úkol: napiš mně , co Tě nejvíc ze světa hmyzu překvapilo

          z prvního i druhého dokumentu

Přeji zajímavé  sledování PLANETY HMYZU.

Pavel Lokvenc

 

 Poznámka: tento týden je bez zápisu do sešitu. Doporučuji žákům, kteří něco nstihli, aby tento týden využili k doplnění látky.

Přeji hezký týden,pokud možno bez obtížného hmyzu ve Vašem okolí.

 

 

 

5.týden, 14.4.2020

 
Krásný   povelikonoční čas!!!!

 

Hmyz

 

Včela medonosná

 

znaky:

soustavy: 

1.dýchací: vzdušnice (trubice – vedou kyslík k jednotlivým orgánům

- „omývají“ orgány kyslíkem: u člověka tuto funkcí plní KREV)

 

2.nervová : uzlinovitá ( uzliny jako „ korálky“ spojené nervovými vlákny,

největší uzlina = mozek v hlavové části)

 

3.smyslová : a) složené oči ( nákres str. 19): reagují na pohyb

                   b) 3 jednoduchá očka- reakce na množství světla

 

zajímavosti:

1. medový váček ( med: výživa larev v úlu)

 

2. žihadlo + jedový váček ( obrana: nezatáhne ho zpět : představa zadečku, do kterého by měla zatáhnout žihadlo ve tvaru smrčku, větve se vzpříčí, žihadlo zůstane v kůži třeba člověka a vytrhne včele vnitřnosti- včela umírá)

 

opak: VOSA – žihadlo zajede zpět do zadečku, vosa může bodnutí opakovat

 

význam včely( vzpomeň na pěstitelské práce!!!!!!!)

1. užitečnost ………………………………………… důležité pro rostliny

2.užitkovost: 

a)………………..

b)………………..

c)……………….. důležité pro člověka

 

ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU:

 

vývin: nepřímý ( vývojová stádia nejsou podobná dospělci- LARVA, KUKLA)

 

2 typy HMYZU:

 1. proměna nedokonalá: 3 stádia

a) oplozené vajíčko

b) larva NYMFA ( několikrát dorůstá a svléká vnější kostru z CHITINU)

c) dospělec IMAGO ( např. vážka, kobylka)

 

2. proměna dokonalá: 4 stádia

 

a) oplozené vajíčko

b) larva

c)kukla PUPA

d) dospělec ( např. včela, babočka, střevlík, mravenec, moucha)

 

 

Prosím zapsat a zakreslit do sešitu!

Ať žije jaro na zahradě nebo v lese!

 

S pozdravem

Pavel Lokvenc


 

 

4.týden, 7.4.2020

 

Dobrý den všem!

 

Blíží se svátky jara, svátky rodinné pohody.

Doufám, že i já přispěji troškou do mlýna, zadání práce je kratší a jednodušší.

 

Nadpis STONOŽKOVCI

 

1. Stonožky Stonožka škvorová

 

znaky: ploché tělo, 1 článek = 1 pár končetin, predátoři(masožravci),jedová žláza

 

nákres těla: str.18 vpravo nahoře

 

-jestli chceš názvy jiných stonožek, doporučuji WIKI

 

2.mnohonožky Mnohonožka zemní

 

znaky: válcovité tělo, 1 článek = 2 páry končetin,rozkladači rostlin a živočichů

 

 

nákres těla: str.18 vpravo uprostřed

 

-jestli chceš názvy jiných mnohonožek, doporučuji WIKI

 

 

nadpis HMYZ

 

3 páry končetin ( pavouci mají 4 !!! páry)

 

Včela medonosná: stavba těla str.18, nákres, popis

 

 

Přeji hezké a klidné prožití VELIKONOC .

 

Pavel Lokvenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.týden, 31.3.2020

Dobrý den pro všechny příznivce korýšů( RAK ŘÍČNÍ)

 

učebnice str. 17,zápis dle osnovy,upevnění a zopakování dle YOUTUBE

 

Rak říční: popis těla

a) vnější: dělení těla ……………………………..

vnější kostra ……………látka:…………

končetiny:……………….. počet:….

klepeta: kde…………… význam:…….

ocasní ploutvička

 

b)vnitřní: žábry………………..

cévní soustava: otevřená( krev volně v těle,bez cév)

vylučování: kde?:…………………..

smysly: tykadla: a) delší………………..

b)kratší……………….

rozmnožování: gonochoristé,vývin přímý

svlékání krunýře……………………

 

 

Zástupci: HLEDEJ OBRÁZKY na GOOGLE:

 

a) sladkovodní : 

Rak říční

Rak kamenáč

Rak bahenní

Beruška vodní

Blešivec obecný

 

b)sladkovodní ,součást planktonu,volně vznášející se

Perloočka (HROTNATKA)

Buchanka

 

c)suchozemští: 

Stínka obecná

Svinka obecná

Žábronožky

 

d)mořští:

 Humr

Langusta

Kreveta

Krab (YOUTUBE: vánoční ostrov a krabi)

Velekrab japonský

Krab poustevníček

 

YOUTUBE: odkazy pro zopakování a upevnění učiva ( ..a taky zajímavé!!)

 

zapiš: KORÝŠI –

 

1.odkaz: 6.tř.(Př,40)-Korýši(Žábronožky,lupenonožci a buchanky)

2.odkaz: 6.tř.Korýši(rakovci) a buchanky

3.odkaz: Rak říční 1

 

Bavte se přírodopisem!

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Štíři: znaky str.15………………….

Rozmnožování : přečti str.15

 

zástupci: Štír kýlnatý

Veleštír obrovský

Štír nejjedovatější obr.GOOGLE

YOUTUBE největší a nejmenší štíři na výstavě v ZOO Praha

---------------------------------------------------------------------------

Pavouci: stavba těla……………………………

………………………………….

…………………… viz obr.str.15

 

pojmy: klepítka(kusadla) + jedová……

snovací bradavky: význam…………………….

…………………………………………………

mimotělní trávení……………………………..

dýchání………………………

vylučován.: malpigické trubice

oči-počet…….

Vývoj…………..

pohlavní dvoutvárnost

kokon…………..

zástupci: str.16 ………………………………….

viz GOOGLE obrázky

 

YOUTUBE: Neuvěřitelný svět pavouků

Nejděsivější zabijáci světa

TARANTULE

 

 

SEKÁČI: hlavohruď spojená se zadečkem

odvržení končetiny-SEKÁNÍ: význam……………….

bez pavučin

Youtube: pavouci sekáči

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZTOČI: parazité……………..

 

zástupci:Klíště obecné……………………...info WIKI

-nemoce:……………………………………….

Zákožka svrabová:……………….info WIKI

Čmelík kuří……………………...info WIKI

-alergie na roztoče(prach,srst zvířat)

 

YOUTUBE: klíště dokument

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.týden, 17.3.2020

Dobrý den!
 
Téma: KROUŽKOVCI
Pomůcky: kniha,sešit,GOOGLE
ZÁPIS do sešitu:  Kroužkovci
                           Žížala obecná
 
nákres + popis: učebnice str.13 nebo GOOGLE
znaky: 1.tělo...................... str.13 TEXT doplň vytečkované
             opasek........................význam
             regenerace................
            pohyb...................+........................
            dýchání.......................vysvětli pojem dešŤovka
            CS cévní s.:..........................(jako my lidé)
            VS vylučovací soust.:..................
            Sm.soustava- (FOTOFOBIE)...........................-žije ve tmě
            Rozmnožování:  h...............(ob...............)  přečíst str.13
            Vývin:........................
            Potravní řetězec REDUCENT..................,DEKOMPOZITOR..........................
 
Rozdělení: obrázky viz GOOGLE
1.Máloštětinatci
                        Žížala obecná
                                 hnojní (rybáři)
                        Nitěnka ( dno rybníka,viz popis WIKIPEDIE)
2.Pijavice     Chobotnatka rybí
                    Pijavka lékařská (parazit,co je to HIRUDIN.......................)
                                koňská (predátor...................)
3.Mnohoštětinatci - mořš
                        Palolo zelený
                        Afroditka
Video: YOUTUBE Žížala
                         Pijavka lékařská v medicíně
                         případně PALOLO zelený
 

 

2.týden, 24.3.2020

ČLENOVCI
znaky ............................ + končetiny např.........................
kostra: ............................. .látka CHITIN(jako HOUBY),vlastnost: neroste tzn......................................
ROZDĚLENÍ:   1.
                    2.
                    3.        
                    4.............................. a)
                                                     b)
                    5.Šestinozí: a)
                                        b)
 
 
TRILOBITI:   Zápis
-vyhynulí (PRVOHORY-období,kdy žili)
-nálezy:zkameněliny (FOSILIE)
najdi: barrandien (KDE?........................)
         Joachim Barrande(KDO?....................)
obrázky trilobitů viz GOOGLE
video: YOUTUBE trilobiti různá videa
 
 
Hodně úspěchů a zdraví
Mgr.Pavel Lokvenc
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den!

Informace o přírodopisu .

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------