Matematika a fyzika

22.6. V tomto týdnu budeme mít pouze matematiku. Téma je : společné násobky. Do šk.sešitu opište ze str.70/B,D, řešte str.71/1,4,5.

Pro ty, co nechodí do školy chci upozornit, že učebnici z fyziky nevracíte.

 

16.6. Matematika - práce pro ty, co nechodí do školy: dvě vyuč.hodiny budete pracovat ze 2.dílu do šk.sešitu str.65/12, přečtěte str.65/A, opište rámeček na str.66 a řešený příklad B, vypracujte str.66/1, ze str.67 opište rámeček uprostřed.

 

15.6. Matematika - práce pro ty, co nechodí do školy: dvě vyuč.hodiny budete pracovat ze 2.dílu str.64. Nejprve opište str.64/F, pak řešte str.64/6, 7A, 8, 11 (výsledky kontrolujte vzadu v učebnici). Další práci zadám v úterý po vyučování. Někteří z vás, co nechodíte do školy, zapomínáte posílat svoji práci. Polepšete se, prosím.

15.6. Fyzika - práce pro ty, co nechodí do školy (jedna vyuč.hodina): sledujte video https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA do sešitu opište obě slovní úlohy (od 2.20 do 8. minuty). Pošlete na můj mail. Děkuji.

 

8.6. Matematika - práce na týden 8. - 12.6.2020: Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do geom.s. ze 3.dílu. Přečtěte str.65/C, opište do sešitu oba rámečky na str.66 (objem kvádru a krychle). Vypočtěte str.67/3d, 4d (nezapomeňte převést do stejných jednotek). Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do škol.s. ze 2.dílu str.60/4,5,6. Dále přečtěte str.62/B, opište rámečky na str.62 a na str.63, opište str.63/E.

8.6. Fyzika (dvě vyuč.hodiny): uč.str.93 Výpočet hmotnosti tělesa opište na str.93 řešený příklad a žlutý rámeček, na str.94 opište řešený příklad. Vypočtěte str.94/4. Pošlou na můj mail je ti, co nepůjdou do školy. Děkuji.

 

2.6. Matematika - dvě vyuč.hodiny budete pracovat do škol.s. ze 2.dílu str.57 - opište oba rámečky (dělitelnost dvěma, sudá a lichá čísla), řeště str.58/1,5. Opište oba rámečky ze str.59 (ciferný součet, dělitelnost třemi), řešte str.59/1,2. Pošlou jen ti, co nepřijdou do školy. On-line výuka od příštího týdne již nebude.

 

1.6. Matematika - práce na týden 1. - 5.6.2020: Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do geom.sešitu z uč.3.díl str.61 opište rámeček nahoře (povrch kvádru) a dole (povrch krychle), přepište 63/9 a vypočtěte str.63/10. Dobrovolný úkol str.62/4 + str.60/3 - můžete poslat na můj mail. Další práci pošlu po on-line hodině (budeme pracovat ze 2.dílu).

1.6. Fyzika - naposledy sledujte video  https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI od 13.40 minuty do konce a opište příklad (cínový vojáček). Dobrovolně k výpočtu str.92/8 - opište zadání z učebnice + zápis + výpočet + odpověď a můžete poslat na můj mail. Děkuji

 

25.5. Matematika - práce na týden 25. - 29.5.2020: Tři vyuč.hodiny budete počítat ze 2.dílu do šk.sešitu str.54/5, 8A, 9. Na str.55 opište rámeček dole, vypočtěte str.56/1,2,3. Opište  rámeček na str.56 a řešte str.56/4,5,6 (kontrolujte podle výsledků). Jednu vyuč.hodinu budete rýsovat kvádr - pošlu mailem vzor po on-line hodině.

25.5. Fyzika - práci pošlu mailem společně s matematikou (shrnutí učiva: hmotnost + hustota).

 
19.5. Matematika - při on-line hodině jsme do geometr.sešitu rýsovali krychli - uč.3.díl str.55 rámeček dole nebo postupujte podle videa https://www.youtube.com/watch?v=QzVLOjKTl5Q pošlete na můj mail. Děkuji.
 

18.5. Matematika - práce na 18. - 22.5.2020:  Dvě vyuč.hodiny budete počítat z uč.2.díl do šk.sešitu str.52/6,7,8,9. Opište rámečky dole na str.52 a 53, řešte str.53/3,4 a opište str.53/D. Další práci zadám až po naší on-line hodině.

18.5. Fyzika - pusťte si video z minulé týdne od 9.30 - 13.30 min. a přepište si do sešitu. Vypracujte pomocí kalkulačky str.92/U4 + U3 (tabulku si přerýsujte do sešitu). Pokud chcete dobrovolně poslat, tak jedině s postupy dělení bez kalkulačky.

 

11.5. Matematika - práce na 11. - 15.5.2020: dvě vyuč.hodiny budete rýsovat do geo.sešitu, půjde o kružnici vepsanou do trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk (sestrojíte osy úhlů). Z uč. 3.díl přepište str.50 rámeček  nahoře, vypracujte str.50/ 7 + str.51/8,9 a pošlete na můj mail. Dále si zodpovězte úlohy na závěr sk.A na str.51 a zkontrolujte podle výsledků. Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do šk.sešitu z uč.2.díl str.50 opište rámeček, řešte str.50/1 + str.51/2sk.A, 3, 4, 5 a kontrolujte podle výsledků.

11.5. Fyzika - pusťte si video z minulého týdne od 5. - 9.30 min. stránku pozorně poslouchejte a přepište do sešitu (v uč. je to str.90 a 91). Hustoty látek máte uvedeny na zadních deskách učebnice - vypište do sešitu, jaký kov má největší hustotu a jaké dřevo má nejmenší hustotu.


4.5. Matematika - práce na zkrácený týden 4.5. - 7.5.2020: jednu vyuč. hodinu budete opět rýsovat do geom.sešitu, půjde o kružnici opsanou trojúhelníku https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk , z uč.3.díl přepiš rámeček nahoře a řeš na str.48/2,3 a pošli na můj mail. Dvě vyuč.hodiny - do šk.sešitu vypracuj z uč.2.díl str.47/1, 6 + str.48/7A, 10A,(navíc 8 - můžete dobrovolně poslat).

 

4.5. Fyzika - v květnu vás čeká téma: hustota (uč.str.86 - 94). Pusťte si video pouze do 5.minuty a opište 1. + 2. stránku do sešitu (kreslete i obrázky): https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI (kdo chce, může si i přečíst v uč.str. 86 - 88). Vypracujte do sešitu z učebnice str.89/O1 + O2.

 

28.4. Matematika - práce na zkrácený týden 27. - 30.4.2020: dvě vyuč.hodiny se budeme věnovat geometrii. Do geom.sešitu z uč.3.díl str.42 přepište text a překreslete z rámečku nahoře pouze ostroúhlý trojúhelník (ten vlevo). Přesný postup - video (bohužel slovensky, sledujte jen do páté minuty - pouze ostroúhlý trojúhelník): https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA ,  dále opište rámeček nahoře na str.43. Na můj mail pošlete str.43/1a + c (b - ne) + 42/F. Jednu vyuč.hodinu budete pracovat do šk.sešitu z uč.2.díl str.46/5.3 úlohy na závěr (pouze sk.A) - zkontrolujte podle výsledků nebo pomocí kalkulačky.

27.4. Matematika - práce na zkrácený týden 27. - 30.4.2020: zítra se budeme věnovat geometrii on-line, takže mějte připravené rýsovací potřeby. Práci zadám zítra. Zatím pracujte na fyzice. Z minulého týdne mi asi od poloviny z vás nepřišel úkol. Prosím, doplňte si a pošlete mi ke kontrole. Děkuji.
 
27.4. Fyzika (jedna vyuč.hodina): str.112 Změna teploty vzduchu v průběhu času - do sešitu přepište tabulku ze str.112 a překreslete graf ze str.113 (nebo okopírujte a vlepte do sešitu), přepište růžový rámeček na str.113, zapište, co je to termograf
 

20.4. Matematika - práce na týden 20. - 24.4.2020: dvě vyuč. hodiny se budeme věnovat řešení příkladů z přijímacích zkoušek r.2019, tentokrát je to 2.náhradní termín - M9PDD19COTO4: 1, 6.1, (případně 6.2), 8, 11, (případně 16). Pokud si příklady řešíte nejprve nanečisto na papír, nepřepisujte je do sešitu a zakládejte si je do nějakých desek. Pouze se pokoušíte o výpočet. Nic se neděje, když je nespočítáte. Dvě vyuč.hodiny necháme pro geometrii. V uč.3.díl půjdeme až na str.44 Těžnice a těžiště trojúhelníku. Přečtěte si 44/A, do geom.sešitu vypracujte str.45/B, opište oba rámečky na str.45 (můžete si spojit do jednoho), vypracujte str.45/C.

20.4. Fyzika (jedna vyuč.hodina):  přečtěte str.109 a 110 Měření teploty tělesa, řešte do sešitu ze str.110/O1 + U1 (zkontrolujte podle výsledků), nakreslete obr.2.45 (lékařský teploměr), na můj mail pošlete: str.111/3 + str.109/obr.2.44 (nic nekreslete jen zapište). Děkuji.

 
 

13.4. Matematika - práce na zkrácený týden 14.-17.4.2020 : dvě vyučovací hodiny si vyčleníme na řešení příkladů z přijímacích zkoušek r.2019, tentokrát je to 1.náhradní termín - M9PCD19COTO3. Do šk.sešitu se pokuste řešit příklady: 2, 8.1 + 8.2 - můžete si vystřihnout více rovnostran.trojúhelníků a složit si obrázek (8.3 ne), 11, pouze 15.1 a 16. Jednu vyuč.hodinu necháme geometrii - do geom.s. řešte cvičení ze str.40/4,5,6. u př.6 změřte vnitřní úhly trojúhelníku a sečtěte je. Pouze př.6 pošlete na můj mail. Děkuji.

13.4. Fyzika - přečtěte str.106 a 107, do sešitu zodpovězte otázku 4 na str.108 - nakreslete obrázek 2.42. Opište první větu z modrého rámečku na str.107, přečtěte poznámku na str.107 - zkuste nakreslit.


6.4. Matematika - práce na zkrácený týden 6.-8.4.2020: budeme se věnovat pouze geometrii (dvě vyučovací hodiny). Do geom.s. opište ze 3.dílu na str.39 rámeček nahoře, přečtěte si str.38/A,B a zodpovězte (nerýsujte) str.39/2, narýsujte str.39/D, opište rámeček dole. Oskenujte nebo vyfotografujte cvičení ze str.40/E a pošlete na můj mail. Děkuji.

6.4. Fyzika - přečtěte si str.104, do sešitu opište rámeček na str.104 i na str.105, ústně si zodpovězte U2,3,4, nakreslete obrázek k tomuto tématu.

 
29.3. Než zadám další práci, chci vám všem poděkovat (žákům i rodičům) za vaši práci. Už zbývá jen pět žáků, kteří mi neposlali osovou souměrnost (str.28/3). Věšina z vás to zvládla skvěle, zatím je 14 jedniček.

 Matematika - práce na týden 30.3. - 3.4.2020: zkusíme řešit příklady z přijímacích zkoušek ze 2.termínu r. 2019 - M9PBD19COTO2. Do šk.sešitu se pokuste řešit pouze 6.1 + 6.2 (6.3 ne), někomu půjde i 11 a 16. Do geom.s. řešte ze 3.dílu učebnice str.37/7, 38/8, dále str.37/H - přepište celé do sešitu a přemýšlejte nad tím. Pokuste se podle řešeného příkladu vyřešit str.38/9. Vše si kontrolujte podle výsledků. Tentokrát nic neposílejte. Děkuji.

29.3. Fyzika str.100 Měření teploty - přečíst 100 až 102, opsat do sešitu žlutý rámeček ze str.101, nakreslit (nebo oskenovat a vlepit do sešitu) obr.2.33, 2.34 a 2.35 na str.102.

 
25.3. Děkuji sedmi z vás, kteří jste si již se mnou začali dopisovat a posílat osovou souměrnost str.28/3a,b,c,d. Ostatní prosím, aby mi tyto čtyři obrázky poslali do konce tohoto týdne.

22.3. Matematika - věřím, že máte ve šk.sešitě vypočítáno 10 příkladů (5 na násobení a 5 na dělení deset.čísla deset.číslem) a v geom.sešitě narýsovanou osovou souměrnost. Prosím vyznačte v obrázcích samodružné body, vyfotografujte nebp oskenujte dané obrázky a pošlete na moji adresu: V.krivohlavkova@seznam.cz

Práce na týden 23.-27.3.2020: zkusíme řešit příklady z přijímacích zkoušek. Začneme ostrým testem 1.řádného termínu r.2019 - M9PAD19COTO1 (najdete na internetu). Do šk.sešitu vyřešte pouze 1. a 2. příklad. (Kdo si chce zapřemýšlet, pokusí se vyřešit ještě příklady 14. a 16.) Do geom.s. pokračujte látkou ze 3.dílu uč.str.32/úlohy na závar- jen sk.A (kontrola podle výsledků), str.33 Trojúhelník - opsat rámeček, vyřešit str.33/1 (kontrola podle výsledků), opsat na str.35 - rámeček nahoře, přečíst str.35/F, opsat na str.36 - rámeček nahoře, řešit na str.36/3,4,5 (kontrola podle výsledků).

 
22.3. Fyzika - v učebnici zatím přeskočíme str.86-94 a půjdeme na jednodušší látku: str.95 Měření času - přečtěte si str.95 - 99 a do sešitu vypište tři údaje, které jste už věděli a tři poznatky, které jsou pro vás nové. K dané látce nakreslete jakýkoli obrázek.
 
16.3. Matematika - uč.3.díl str.23 až 32 - osová souměrnost: některá cvičení již mají žáci v sešitech vypracovány. Do sešitů vypracovat: str.28/3 + str.29/5. Žáci si mohou pustit na youtube toto téma (stačí zadat : osová souměrnost). Dále v rámci opakování by měli žáci počítat každý den jeden příklad na dělení a jeden na násobení deset.čísla deset.číslem (kontrolu ověřit pomocí kalkulačky).
 
16.3. Fyzika - dokončili jsme téma hmotnost - žáci mají opakovat převodové řady nejen hmotnosti, ale i obsahu, objemu a délky! Někteří žáci si do ŽK zapíší i pěknou známku z protokolu LP, který odevzdali v daném termínu (asi čtvrtina žáků ještě neodevzdala).
 
1.3. Matematika - výsledky prověrky (násobení deset.čísel): 1) 3x, 2(2-) 11x, 3(3-) 7x, 4(4-) 4x, 5) 0x, pokračujeme látkou dělení deset.čísel, v druhé polovině týdne přejdeme ke geometrii (nutné mít geom.sešit a rýsovací potřeby).
 
1.3. Fyzika - výsledky prověrky (ojem): 1(1-) 4x, 2(2-) 7x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: hmotnost. Příští týden proběhne lab.práce.
 
23.2. Matematika - výsledky prověrky (násobení deset.čísel): 1) 14x., 2) 5x, 3) 1x, 4) 5x, 5) 2x. skvělé výsledky! Od násobení des.čísel přejdeme k dělení des.čísel.
 
18.2. Fyzika - žákům byly rozdány otázky k zopakování učiva, příští týden budou psát prověrku z tématu: objem. Mohou se při hodinách matematiky na cokoli zeptat.
 
18.2. Matematika - žáci si zapsali do ŽK známky z látky: objem. Stále se někteří nechtějí naučit převodové řady pro jednotky objemu. Nutné doučit pro prověrku z fyziky! Výsledky prověrky (objem): 1(1-) 10x, 2(2-) 6x, 3(3-) 4x, 4) 2x, 5) 0x, více žáků nepsalo.
 
12.2. Fyzika - děkuji za podepsání prověrek, výsledky opravné prověrky: 1) 3x, 2(2-) 12x, 3) 4x, 4) 2x, 5) 1x. Je vidět zlepšení. Pokračujeme látkou: měření objemu pevných a kapalných těles.
 
8.2. Matematika - výsledky prověrky (str.22 úlohy na závěr): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo. Pokračujeme látkou: objem (str.68 až 74).
 
8.2. Fyzika - příští týden budou moci psát opravnou prověrku (kdo bude mít zájem). Pokračujeme látkou: objem.
 
1.2. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda. Nedopadla nejlépe. Prosím o podepsání (v úterý 4.2. ji žáci dostanou).
 
1.2. Fyzika - výsledky prověrky (délka): 1(1-) 2x, 2(2-) 9x, 3(3-) 4x, 4(4-) 6x, 5) 1x. Na to, že žáci měli rozdané otázky a společně jsme opakovali, jsem čekala lešpí výsledky. Prosím o podepsání prověrek (v úterý 4.2. je žáci dostanou).
 
19.1. Matematika - výsledky prověrky(úhel): 1(1-) 6x, 2(2-) 9x, 3(3-) 5x, 4(4-) 4x, 5) 0x. I když procvičujeme, je vidět, že látka je pro žáky obtížnější (hlavně zápis geom.symbolikou). Budeme úhly sčítat početně i graficky.
 
19.1. Fyzika - probíráme měření délky, nutné zopakovat převodovou řadu délky. Příští hodinu zopakujeme podle otázek, které budou žákům rozdány (na konci měsíce budou psát prověrku už na nové pololetí).
 
12.1. Matematika - výsledky prověrky (úhel): 1(1-) 10x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo. I dále pokračujeme látkou: úhel.
 
21.12. Fyzika - výsledky prověrky (magnety): 1(1-) 11x, 2(2-) 10x, 3(3-) 5x, 4-) 1x, 5) 0x. Po ván.prázdninách budeme probírat jednotlivé fyz.veličiny (délka, hmotnost, teplota,čas,...)
 
15.12. Matematika - výsledky prověrky (převody jednotek): 1)10x, 2) 6x, 3) 4x, 4) 3x, 5) 1x. Téma: úhel - nutné nosit úhloměr a geom.sešit.
 
10.12. Fyzika - ukončili jsme téma: magnety, příští týden bude prověrka (budeme opakovat i v hodinách matematiky).
 
6.12. Matematika  - prověrka byla dobrovolná, většina si do ŽK známku zapsala. Ti, co látce nerozumí, mohou přijít ve středu v 7 hodin na doučování. Přejdeme do 3.dílu a budeme se měsíc zabývat geometrií - nutné nosit geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
6.12. Fyzika  - dvě žákyně ještě neodevzdali protokol LP.
 
1.12. Matematika - Výsledky prověrky (deset.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Procvičujeme látku, která již není z 1.st. - násobení a dělení des.čísel 10, 100, 1000,...a její užití v převodech jednotek
 
1.12. Fyzika - výsledky prověrky (atom, iont): 1(1-) 16x, 2(2-) 6x, 3) 2x, 4) 0x, 5) 0x. Výborné výsledky, chválím žáky. Příští týden proběhne lab.práce na téma magnety.
 
24.11. Mtematika - výsledky prověrky (zaokrouhlování a čítání des.č.): 1(1-) 12x, 2(2-) 10x, 3) 0x, 4) 1x, 5) 1x. Opět skvělé výsledky! Pokračuje odčítání des.č.
 
24.11. Fyzika - ukončili jsme téma: atomy a ionty, příští hodinu bude prověrka.
 
16.11. Matematika - výsledky prověrky (porovnávání des.čísel): 1(1-) 14x, 2(2-) 5x, 3) 3x, 4) 2x, 5) 0x. Stále budeme pracovat s des.ččísly (zaokrouhlování, čítání, odčítání).
 
9.11. Matematika - výsledky prověrky (tělesa): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 1x, 5) 0x. Dokončili jsme 1.díl učebnice, přecházíme opět na počítání deset.čísel ze 2.dílu. Žáci nemusí nosit geometrický sešit. Do hodin jsem zařadila i problémové úlohy. Děkuji dvěma žákům, kteří se pokoušeli řešit příklady domácího kola matem.olympiády.
 
9.11. Fyzika - pokračuje téma: atomy a ionty. Žákyně z 8.tř. nám předvedla tři pěkné pokusy.
 
6.11. Matematika  - v hodinách i v DÚ jsme zopakovali výpočet povrchu kvádru a krychle, zítra bude prověrka.
 
25.10. Matematika - výsledky prověrky (obsah čtverce a obdélníku): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3(3-) 8x, 4) 1x, 5) 0x. Dalším tématem je povrch krychle a kvádru.
 
23.10. Fyzika - výsledky prověrky (složení látek): 1(1-) 19x, 2(2-) 3x, 3(3-) 4x, 4) 0x, 5) 0x, skvělé výsledky!
 
19.10 Fyzika - příští hodinu bude prověrka na probranou látku (k učení stačí doplněný sešit). Chválím některé žáky - měli připravený pokus nebo pustili zajímavé video.
 
19.10. Matematika - výsledky prověrky (obvod čtverce a obdélníku): 1(1-) 15x, 2(2-) 8x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x, opět skvělé výsledky. Chválím žáky - sešity mají vzorně vedené, nezapomínají pomůcky na rýsování.
 
13.10. Fyzika - někteří žáci stále ještě nemají doplněnou látku v sešitě, prosím o její doplnění.
 
13.10. Matematika - výsledky prověrky (geometrie): 1(1-) 12x, 2(2-) 9x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 0x. Pokračujeme převody jednotek délky, výpočtem obvodu čtverce a obdélníku - z této látky bude v úterý zadán DÚ.
 
8.10. Matematika - DÚ str.42/4
 
6.10. Matematika - výsledky prověrky (deset.č. a zlomky): 1(1-) 12x, 2(2-) 7x, 3(3-) 5x, 4) 2x, 5) 0x. Jsou ještě žáci, kteří nemají velký sešit na geometrii - nutné doplnit látku. Žác imají mít trojůhelník s ryskou + druhé pravítko, ořezanou tužku, funkční kružítko - vše připravené před hodinou na lavici!
 
6.10. Fyzika - výsledky prověrky (tělesa a látky): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3-) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Většina žáků zvládá tuto látku výborně. Pokračujeme tématem: složení a vlastnosti látek.
 
3.10. matematika - pokračovat budeme geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby
 
30.9. matematika - výsledky prověrky (dělení přir.čísel): 1(1-) 19x, 2(2-) 4x, 3) 1x, 4) 0x, 5) 0x. skvělé výsledky. Pokračujeme tématem: zlomky, deset.čísla. Zítra bude zadán DÚ z tohoto tématu.
 
23.9. matematika - výsledky prověrky (násobení přir.čísel): 1) 16x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Zítra bude zadán DÚ na dělení přirozených čísel.
 
18.9. fyzika - čtvrtina žáků ještě neodevzdala sešit ke kontrole
 
17.9. matematika: DÚ str.21/8 jen sk.A , probíráme násobení přirozených čísel

9.9. Domácí úkol z matematiky bude zadáván vždy v úterý, v pátek budou psát žáci prověrku (na zopakované učivo). V 1.díle matematiky je zařazeno vše, co by měli žáci umět z 1.stupně (probereme do konce listopadu). Žáci potřebují 3 sešity: školní 540 bez linek, na prověrky 520 bez linek, na geometrii - velký bez linek (mohou pokračovat do sešitu z minulého šk.roku).

Na fyziku žáci potřebují pouze sešit 540 bez linek.