Dějepis

kontaktní mail: 7zsvporici@seznam.cz

 

16.6.

Informace pro ty, kteří nechodí do školy.

Ve škole jsme probrali první a druhý triumvirát. Přečtěte si, prosím, v učebnici str. 112 - 115. Do sešitu napište jména členů obou triumvirátů a čím byli pro Řím důležití. Pošlete do pátku 26.6. Děkuji.

Přji pěkné prázdniny.

9.6.

Informace pro ty, kteří nechodí do školy.

Dnes jsme  ve škole zopakovali války Řeků s Peršany, začátky Říma. Vaším domácím úkolem, který mi pošlete do pondělí 15.6., je zjistit informace o římských vojácích: co byly legie, jak dlouho sloužili římští vojáci, jak souvisí římská číslice C - 100 s římskými vojáky, kdo byl orlonoš.... Část infrmací naleznete v učebnici str. 107 - 110.

Mějte se hezky.

2.6.

Zdravím všechny.

Tento týden, od 2.6.do 9.6., budete mít trochu jinou práci. Vyrazíte ven a najdete ve svém okolí historicky významnou budovu (místo, křížek, Boží muka, pomník apod…). Vyfotíte ji a napíšete k ní minimálně 5 vět, které se budou vázat k historii (kdy vznikla, k čemu sloužila/slouží, kdo ji nechal postavit, čím je významná, proč jste si ji vybrali…). Foto a text pošlete do středy 8.6. Ti, kteří přidou do školy, nic posílat nemusejí, zkontroluji osobně.

Mějte se hezky.

26.5.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 26.5. -  2.6.

Přečtěte si str. 109 - 110 a místo zápisu odpovězte na tyto otázky: Kdy došlo k ovládnutí Makedonie a Řecka, co znamená impérium, jaké postavení měli otroci.

Tentokrát nic posílat nemusíte.

Mějte se hezky.

 

19.5.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 19.5. – 26.5.

Přečtěte si v učebnici str. 106 - 108 (Ovládnutí, Punské války) a do sešitu napište zápis dle přílohy. Pošlete (přílohou) do 25.5. několik vět o tom, co víte o Hanibalovi.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY (Římm 2/5: PUnské války)

Zápis: 37Punské války.odt (15501)

Mějte se hezky.

 

12.5.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 12.5. – 18.5.

Přečtěte si v učebnici str. 105 - 106 (Státní zřízení) a do sešitu napište zápis formou odpovědí na tyto otázky: do byli patricijové, plebejci, konzulové,  tribunové lidu, právo veto, kdy byly sepsány první zákony a zápis mi pošlete (přílohou) do 17.5. Dále si překreslete tabulku str. 105.

Mějte se hezky.

 

5.5.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 5.5. – 11.5.

Přečtěte si v učebnici str. 102 - 103 (Řím v době královské) a do sešitu napište zápis. Dále si překreslete tabulku str. 103 a pošlete mi ji (přílohou) do 11.5.

Zápis: 36BDoba královská.docx (13267)

Mějte se hezky.

 

28.4.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 28.4. – 5.5.

Přečtěte si v učebnici str. 101 - 102 (Etruskové) a do sešitu napište zápis tím, že doplníte text v příloze. Do pondělí 4.5. mi na mail pošlete (přílohou) několik vět o tom, co víte o Romulovi a Removi.

Zápis: D6Etruskové.docx (13216)

Mějte se hezky.

 

 

21.4.

Dobrý den po týdnu. Posílám práci na další týden: 21.4. – 28.4.

Přečtěte si v učebnici str. 99 – 100 (úvod k Římu) a do sešitu napište zápis tím, že doplníte text v příloze (lze opsat, nebo vlepit). Do pondělí 27.4. mi na mail pošlete (přílohou) několik vět o tom, co podle vás přineslo starověké Řecko dnešnímu světu (ve vědě…….). Mějte se hezky.

zápis: 36AŘím.docx (12021)

14.4.

Zdravím všechny po velikonočních prázdninách. Doufám, že jste si, v rámci možností, Velikonoce užili, a posílám práci na týden od 14. do 21.4.

Přečtěte si učebnci str. 90 - 98. Řecká kultura. V příloze posílám ostru zápsu, kterou pouze doplníte a příště zkontrolujete. Dále si překreslete obrázek řeckého chrámu a sloupu, popisky pište jen v češtině.

 34 B Řecká kultura.docx (175866)

Můžete doplnit o jakékoliv video o řecké kutruře, např.: Svědkové času: Starověké Řecko, země příběhů 

 

 

9.4.

Vzhledem k provizornímu rozvrhu a velikonočním svátkům a prázdninám bude další práce zadaná v úterý 14.4.

Přeju krásné Velikonoce.

 

6.4.

Zdravím všechny po týdnu. Vzhledem k tomu, že nás čekají prázdniny, tento týden budete mít jen velmi málo práce.

Přečtěte si, prosím, učebnici str. 86 - 88 (Alexandr Makedonský), udělejte výpisky.

Doplňte o vide: kompas času, Starověké Řecko II,

Alexandr Makedonský https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw

Alexandr Veliký https://www.youtube.com/watch?v=aia4N0i9Xhw

Držte se.


 

 

30.3.

Práce na další týden:

Učebnice strana 83 – 86, zaměřit se hlavně na jednotlivé bitvy. Udělat výpisky. Doplnit o video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ Kompas času 03 Starověké Řecko

1https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s Kompas času 04 Starověké Řecko 2

Bitva u Thermopyl ½ https://www.youtube.com/watch?v=hmSRZ7vuDDQ

Bitva u Thermopyl 2/2 https://www.youtube.com/watch?v=_fx9jjNKFuk

Práci si zkontroluji, až přijdete do školy.

 

 

 

16.3. Práce na 14 dní
Učebnice str. 79 - 83 - přečíst text (Sparta a Athény), vytvořit zápis, překreslit do sešitu tabulku str. 81 dole, str. 83 nahoře