2. B

28. 6.

Pokud nebude zítra ( 29. 6. ) pršet, sejdeme se jako obvykle před školou v 8, 05 hod. a vyrazíme na procházku přes Pavlišov na zmzku do Hronova. Ať tedy děti přijdou v nějaké vhodné obuvi. Peníze nepotřebují, zmrzlina je v rámci příspěvku Rodičovské unie.

Jen připomínám, vysvědčení děti dostávají v úterý v 9, 00 hod. ve třídě.

VŠEM RODIČŮM VELKÉ DÍKY ZA SPOLUPRÁCI V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE A V ZÁŘÍ OPĚT NA VIDĚNOU! PŘEJI VŠEM HEZKÉ LÉTO A BÁJEČNOU DOVOLENOU!

25. 6.

V pondělí 29. 6. končí výuka v 10, 50 h. 

22. 6.

Ve čtvrtek 25. 6. máme ve třídě závěrečný "Námořnický den". prosím jen, zda by mohly děti přijít v něčem pruhovaném event. modré nebo bílé tričko. Nic jiného není potřeba. V pátek si odnesou všechny věci ze třídy, takže ať si přinesou větší tašku. Kufřík si mohou odnést už ve čtvrtek.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. v 9.00 h. ve třídě. Mohou přijít všichni společně ( s rouškou ), ti, co byli doma, musí si přinést vyplněné čestné prohlášení. Kdo si nepřijde pro vysvědčení, dostane ho až v září!

Info pro domácí skupinu:  opakování Matem. minutovky str. 17/ 34 celé cvičení, str. 18/35, M - PS str.9/1, 2, 3, Prv. - str. 53 Závěrečné opakování se pokusíme tento týden dodělat až do konce sešitu

19. 6.

Info pro domácí skupinu: M - PS str. 8/1, 3, 4, začli jsme násobilku 6 - jen jsme si jí zapsali, v ČJ jsme pracovali s okop. papírem - slohová cvičení, pořádek vět, Písanka máme hotovou až do stránky 30, Prv. PS str.50, 51, 52

18. 9.

Sdělení pro všechny: příští týden se budou vybírat učebnice - v pátek, nové učebnice budou dostávat děti až v září. Také sešity jsou objednané, tak prosím zbytečně žádné nekupujte. Vzhledem k tomu, že děti mají učebnice ve škole, tak to tady společně dáme do kupy, budou potřebovat gumu! Obaly si přinesou domů. Ty, co zůstali doma prosím, zda by sem mohli učebnice doručit během příštího týdne. Vysvědčení se vydává v úterý 30. 6. , podrobnější informace ještě pošlu. Také je potřeba vrátit klíč od skříňky! Dále děti tady mají ještě věci, kufříky a košíčky, nejpozději v pátek příští týden si vše odnesou.

16. 6.

Po dětech jsem včera poslala lístky - družina na příští školní rok. Prosím, kdo bude chodit, vyplnit a přinést do pátku.

Info pro domácí skupinu: M - PS str. 6 - 7 budeme postupně dělat, str. 5 - polopřímka - zkuste, je vysvětleno hezky na Matýskova matematika 

https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM, v Čj opakujeme abecedu - pošlu nějaká cvičení okopírované, Prv. PS str. 48, 49, 50, učeb. 60 - 61

12.6.

Info pro domácí skupinu: M - PS str. 4/5, 6, 8, 9, Matemat. minutovky str. 17/ 33, 34 - a), ČJ PS str. 44/ 1 - napsat 3 věty na libovolná slova, 2 - vyluštit,

čj už máme prakticky probraný, teď už budeme dodělávat úkoly v PS a opakovat, Prv. - PS str.48 - možno poslat

11. 6.

Info pro domácí skupinu: ČJ - učeb. str. 102/1, 2 - napsat, PS - 43/ celá, M - PS 7 str. 1/ 3, 4, 5, 7, str.3/ celá,str. 4/ 1, 2,  Prv. učeb. str. 57, 58, 59

8. 6.

Dnes byla matematika úplná katastrofa, zatímco v pátek jsem měla pocit, že už jsme si příklady - násobilka 3 a 4  jakž takž zapamatovali, dnes to vypadalo, že neumí vůbec nic. Strašně dlouho jim to trvá a pak to řeknou špatně, myslím, že jsem zestárla asi o 50 let. Proto Vás prosím, násobilku se prostě musí naučit zpaměti, jiná cesta není, dávejte jim doma příklady, stačí chvilička denně, procvičit příklad na násobení a hned k tomu na dělení. My máme v plánu probrat násobilku do 5 nebo do 6, ale v některých školách ji mají ve 2. třídě celou a musí to také umět. Proto Vás ještě jednou prosím o spolupráci, chápu, že domácího učení máte plné zuby, ale tohle asi jinak nepůjde. Děkuji.

Info pro domácí skupinu: ČJ opakování psaní u/ ú/ ů, diktát na straně 101, M - PS 7str. 1/ 1, 2, násobky 5 str. 3/ 1, 2, Prv. učeb. 56 přečíst

5. 6.

Info pro domácí skupinu: M - začali jsme násobky 5, zatím jenom ústně, řazení  ( rysava.cz ), opakovali jsme výpočet čtvrtiny ( viz. sken )

ČJ: učb. str. 101/ 1, 2, určovali jsme slovní druhy ve větách, psali jsme věty a nad to čísla slovních druhů ( viz. sken ), Prv. - učeb. str.55

4. 6.

Dnes posílám pro některé rodiče, kteří si koupili lístek na ples, informaci o vrácení peněz. 

Děti psaly ve škole souhrnné opakování z matematiky, jak dopadly + hodnocení jejich práce za uplynulých 14 dní vám pošlu během příštího týdne ( napíšu do ŽK )

Info pro domácí skupinu: M - PS poslední stránka - souhrnné opakování, ČJ - učeb.100/ 1 + splnit ústně úkoly popd článkem, 2 - napsat do sešitu, 4, 5 - napsat do sešitu, Prv. PS 45 doplnit celou stránku

 

2. 6.

Info pro domácí skupinu: ČJ - učeb. str. 99/ 3 - psali jsme diktát s přípravou, cv. 4 - tvořili jsme přídavná jména, čít. - str.132 - 133 číet, vybrat a opsat jednu sloku a nakreslit k ní obrázek. M - opakování geometrie, zítra v PS str. 31 - souhrnné opakování učiva geometrie - !!!PROSÍM POSLAT, Matem. minutovka str.16/32 všechny sloupečky.  Prvouka učebnice - Na poli.

 

1. 6.

Informace pro všechny!! Posílám po dětech papír ohledně družiny o prázdninách. Dobře si přečtěte a pošlet mi odpověď do pátku. Kdo nebude chtít, tak mi to, prosím, také napište. Děkuji.

Info pro domácí skupinu: dnes jsme opět opakovali násobilku - posílám osken. práce, v čj jsme procvičovali párové souhlásky - vybarvování + učb. ČJ str.99/1, 2

 

29.5

Info pro domácí skupinu: ČJ - učeb. 98/1, 2 - napsat do sešitu a !!!POSLAT, cv. 3 přečíst., v matematice jsme opakovali násobilku 4, polovina, třetina, zkoušeli 5timinutovku a pracovali na skolákov.eu.,  Prvouka - dělení obratlovců a hlavní znaky jednotlivých skupin - viz.okop. papír 

 

 

28. 5.

Info pro domácí skupinu: Písanka str.17 napsat písmenko X, x, ČJ učebnice str.97 cv. 1 a 2 ústně, ve cvičení 3 vymyslet a napsat věty s červenými slovy, M - pokračujeme v opakování násobilky 3,  M- PS 21/3, 4, posílám oskenovaný papír na Prvouku na pročtení.

27. 5.

Informace pro rodiče: děti nebudou nyní hodnoceni známkami, ale pouze slovně nebo budu dávat razítka.

Info pro domácí skupinu: dnes jsme opakovali násobky 3 - viz. okop. papír, v PS jsme probrali jednotky délky a měření - str.21/1, 2

 

 

25. 5.

První den proběhl dobře bez větších potíží, doufejme, že to tak bude i nadále.

Mám informaci z družiny, zítra děti přinesou zpět peníze - poplatek za družinu.

Info pro domácí skupinu: dnes jsme opakovali násobilku dvěma formou her a na skolakov.eu, četli jsme a zopakovali psaní vlatních jmen.

 

21. 5.

Tak tady je přece jenom nějaký provizorní rozvrh.

 

PO

 

ČJ

 

 

ČJ

 

M

 

M

 

ÚT

 

M

 

M

 

 

ČJ

 

PRV

 

ST

 

ČJ

 

ČJ

 

 

M

 

PRV

 

ČT

 

M

 

ČJ

 

 

M

 

VV

 

 

ČJ

 

ČJ

 

 

M

 

ČJ

 

Jana Pitašová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Topic: My Meeting
Time: May 21, 2020 01:30 PM Prague Bratislava
        Every week on Tue, Thu, until May 28, 2020, 3 occurrence(s)
        May 21, 2020 01:30 PM
        May 26, 2020 01:30 PM
        May 28, 2020 01:30 PM
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Weekly: https://us04web.zoom.us/meeting/tZcqf-ivrD0uh4KLauNTZ3fKD-4ZWXgLrA/ics?icsToken=98tyKuGrqTMrHdaTtF3tUbcvW4X7bN-xl3kagY9ciTHROXNVSSe7Yth1CrVTAvmB
 
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/837817264?pwd=Zi9MSnpjL2wyc3YrVUwwTkkzQVlwQT09
 
Meeting ID: 837 817 264
Password: 7Jvcsc
 

20. 5.

 

Přeji všem pěkný večer,

 

mám pro vás důležité informace, které se týkají nástupu dětí do školy. Naše skupina ( 2. A + 2. B) se sejde před školou přesně v 8,05 hodin. Je potřeba dodržovat rozestupy a mít samozřejmě roušku na obličeji. Pokud by někdo dorazil dříve, nesmí čekat před školou, aby se nemíchal do jiných skupin! Kdo přijde pozdě ( doufám, že ne ), vyzvedne ho pan školník a dovede do třídy.

 

Přesně v 8,05 hod.si děti vyzvednu před školou a společně půjdeme do naší třídy. Tam se děti přezují a boty si budou nechávat ve třídě, bačkory si budou každý den nosit s sebou v tašce. Pouze v pondělí půjdeme nejprve do šaten, aby si tam mohly vzít přezůvky popřípadě zbylé věci ze skříňky. Potom už se do šaten chodit nebude! Cvičební úbor nepotřebují.

 

Rodiče do školy nesmí!

 

Ve třídě nás bude i se mnou 14, děti budou samozřejmě sedět po jednom v lavici. Nezapomeňte, že mají mít 2 roušky v pytlíčku! Budeme se zdržovat pouze ve třídě, na toaletu budou chodit po jednom v určených časech. Pokud si bude ráno dítě stěžovat na bolení bříška event.bude mít průjem apod., v žádném případě ho do školy nepouštějte!

 

První den ať si všichni přinesou do školy všechny sešity a učebnice, které mají doma. Necháme si je ve škole. Domácí úkoly nebudou.

 

Hlavními předměty nadále zůstane M a ČJ, doplněny Prvoukou. Nebudeme mít pevný rozvrh, budeme procvičovat, opakovat a snažit se dodělat učivo 2. ročníku. Samozřejmě podle situace si uděláme přestávku, budeme i malovat, občas třeba i něco tvořit event.můžeme jít i na procházku.

Děti musí dodržovat pokyny a hygienické zásady, být ukázněné, jinak mohou být ze školní docházky vyloučeni. Je mi jasné, že to bude pro někoho velice těžké, proto prosím, vše jim doma důkladně osvětlete, stejně jako já to udělám ve škole.

 

Odchod ze třídy bude v 11,50 hod., kdo má objednané obědy, půjde se mnou do jídelny, s sebou musí mít v jídelně sáček na roušku, kam si ji odloží při jídle. Po obědě děti odchází samy domů.

 

To je zatím vše, stále sledujte stránky školy, doufám, že jsem na nic nezapomněla.

 

Držme si palce !!!

 

18. 5.

Úkoly na týden 18.5. - 22. 5.

Milé děti,

moc zdravím v novém týdnu. Příští pondělí začíná dobrovolná školní docházka, takže se s některými brzy uvidím a budeme pracovat společně ve třídě. Podrobné informace o návratu do školy budou brzy na webových stránkách. Pro ty, kteří nenastoupí, platí nadále domácí výuka. Sledujte každý den stránky třídy! Tento týden se uvidíme při online výuce opět v úterý a ve čtvrtek, od příštího týdne zatím nebude!
A tady jsou úkoly pro tento týden.


Český jazyk

 Při online hodině jsme si začali povídat o párových souhláskách na konci slov, jako první procvičíme psaní b -p
- na str. 96 si přečtěte cv.1 a podívejte se na úkoly pod ním, společně si je projdeme ve čtvrtek
-  !!!KONTROLNÍ CVIČENÍ -  cv.2  slova a slovní spojení správně doplň a napiš do procvičovacího sešitu
- další cvičení na této straně uděláme společně rovněž ve čtvrtek


- PS - str.43 vylušti doplňovačku P-B
- PS - str.42 /cv.4 doplň slova a zařaď do správného sloupečku

 
Písanka

- str.23  - vypracuj všechny "ovocné" úkoly podle zadání


Čítanka

 - procvičuj čtení podle svého výběru, a protože v prvouce se budeme učit o tom, co roste a kdo žije na louce, doporučuji přečíst str.122 -123


Matematika

- na str.29 jsme ve cv.1 začali dělit čtyřmi, doufám, že jste si toto cvičení všichni již udělali. Pokračujte a vypracujte cv.2 a 3, cv.4 uděláme společně v úterý.
- na str.30 vypracujte cv. 1,6,7,8 a cv. 4 procvičujte ústně

!!! KONTROLNÍ CVIČENÍ 30/5 vypočítej do cvičného sešitu a pošli
- pri online hodině si uděláme cv.2,3

- Matematické minutovky - str.16/cv.31


Prvouka

-!!! KONTROLNÍ CVIČENÍ  zopakujeme si, co už umíme - vypracuj str. 42 v PS


- v učebnici na str.50 a 51 si přečti o přírodním společenství, kterému říkáme LOUKA a zjisti, co všechno na ní můžeme vidět
- PS - na str. 43 vypracuj tři úkoly, u cv.1 můžeš květiny i namalovat 

 

 

DŮLEŽITÉ - přečtěte si odkaz a rodiče, kteří budou vyplňovat Čestné prohlášení ho odevzdají do 18.5.2020 do 12:00 ve škole nebo mi ho pošlou na můj mail

Přečtěte si, prosím, všechny informace velmi pozorně a zvažte docházku svého dítěte do školy. Děti, které nebudou chodit do školy, budou nadále dostávat úkoly přes webové stránky školy, ale už bez on - line výuky. Podrobné informace o časech apod. se dozvíte příští týden, až bude mít škola k dispozici všechna Čestná prohlášení. Snažte se, prosím, poslat je včas. Pokud se rozhodnete dítě do školy neposlat, napište mi to také na můj e - mail. Děkuji za spolupráci.
 
 
 

11. 5.

Úkoly na týden 11. 5. – 15. 5.

 

Dobrý den, zdravím opět v novém týdnu a tady jsou další úkoly. Pokud se situace nezmění, začíná školní docházka pro 1. stupeň 25. 5. Další informace se dozvíte co nejdříve. Sledujte, prosím, webové stránky.

Matematika:

Začneme !!! KONTROLNÍM CVIČENÍM – Matemat.minutovky str. 15/30 čtyři sloupečky.

Další úkoly – PS 28/ 1, 2 – nezapomeňte psát k výsledkům příslušné jednotky, 3, 4, 5, 6 – buďte u tohoto cvičení velmi pozorní!

Na on – line hodinu si kromě PS a kartiček připravte i váš cvičný sešit.

 

Český jazyk:

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ – učebnice 93/4 – opět diktát a samostatná kontrola.

Na stránce 94 si přečtěte cvičení 1 –„ Měsíček“  a splňte ústní úkoly pod článkem. Potom si zkuste napsat do sešitu jeden řádek ze cvičení 2.

V PS doporučuji na procvičení udělat na straně 42 cvičení 4.

Písanka: další stránka 22 – ž, Ž a věty k obrázkům

Čítanka: str. 124 – 127, procvičujte hlasité čtení!

Nezapomeňte, že až se uvidíme ve škole, budu po vás chtít Čtenářský deník, ve kterém vám přibyla, jak doufám, alespoň jedna kniha.

 

Prvouka:

V PS udělejte jednoduchá cvičení str. 41/ 9, 10. Dále potom na stránce 44/ 4, 5  a cvičení 1 a 2 na této stránce je dobrovolné. Zatím jsem přeskočila 2 stránky, ale budeme se k nim vracet.

A na závěr mám pro vás tento úkol: v učebnici Prvouky si pozorně přečtěte dvojstranu 48 – 49, vyberte si jednu zvířecí rodinku, nakreslete mi na čtvrtku obrázek ( hezký a barevný ! ) a k tomu mi napište vše, co jste o této rodince zjistili ( čím se živí, jaký z něj máme užitek, kde se chovají, a samozřejmě jména všech členů rodinky ). Vypracovaný úkol pak dejte do desek a přinesete mi ho do školy!

A to je vše, mějte se krásně a užívejte jara!

 

 

4. 5.

Úkoly na týden 4. 5. – 8. 5. :

Dobrý den, zdravím všechny své žáky a žákyně a také všechny rodiče. Je mi jasné, že všichni už jste z domácího vyučování unaveni a těšíte se, až bude konec. Věřte mi, že už se těším i já. A tak Vás prosím, ještě chvíli zkuste vydržet! Doufejme, že se vše obrací k lepšímu.

   A tady je tedy další nálož na tento týden.

 

Český jazyk:

Ještě si procvičíme slabiky bě, pě, vě, na stránce 91 v učebnici si přečtěte článek Zpěváci a opět si všímejte slov se silně vytištěnou slabikou. Vyhledejte v článku slova s citovým zabarvením, o kterých jsme si povídali. Při on – line hodině mi je potom řeknete. Do sešitu si napište 1. řádekze ze cvičení 2. Diktát na této stránce je dobrovolný. Dále na stránce 92 si přečtěte článek Páv, všímejte si slov se slabikou vě a najděte podstatná jména a slovesa. Můžete si je slabě podtrhnout tužkou. Do sešitu si opět opište první řádek ze cvičení 2 a celé cvičení 3 - !!!KONTROLNÍ CVIČENÍ.

Společně pak budeme opakovat na straně 93, takže mějte učebnici po ruce.

Čítanka:

Přečtěte si na straně 119 básničky ke svátku matek. Škoda, že nemůžeme společně vyrobit přáníčko, ale vy si klidně doma nějaké sami zkuste. Můžete přidat i básničku.

Písanka:

Stránka 21 písmenko z, Z a věty o obrázcích.

 

Matematika:

Při on – line hodině v úterý začneme společně násobení 4 a budeme pracovat na stránce 27. Uvidíme, co stihneme, zbytek stránky si pak už doděláte sami. Zatím si můžete na straně 26 dodělat cvičení 7 a 8 ( děláte znaky větší, menší a do kroužku napíšete rozdíl mezi čísly ).

Potom si procvičujte násobilku v Matematických minutovkách strana 15/ 29 a + b

 

Prvouka:

Vypracujte celou stranu 39 v PS, zkuste zjistit, kdo jsou to dělnice a trubci ve včelím úle a co dělají. Přidejte si i stranu 40, všechno je to opakování z 1. třídy.

 

A opět odkaz na video – čtení od paní knihovnice.

Ahoj děti,
 
určitě už víte, že jsem na internetu pro vás založila youtube kanál. Najdete ho pod názvem knihovna městyse Velké Poříčí. Jestli vám to rodiče dovolí nebo vám pomohou se spuštěním, najdete zde videa se čtením. Např. knihu Dobrododružství v psím hotelu, Dusty dělá nepořádek - 1. a 2. čtení. Nebo příběh Čarokrásné knihkupectví. Na první i druhé čtení přikládám odkaz.

 

27. 4.

Dobrý den, moc vás všechny zdravím v novém týdnu. Doufám, že jste si užili a ve zdraví přežili první lehce uvolněný víkend a tady jsou další úkoly, zároveň chci moc poděkovat za jejich vzorné plnění.

Úkoly na týden 27. 4. – 1. 5.:

Český jazyk:

V poslední on – line hodině jsme si s dětmi připomněli psaní slabik bě, pě, vě, mě a tak si to nyní procvičíme v učebnici. Na stránce 89 si přečtou článek Hříbě a zaměří se na slova se silně vytištěnou slabikou – hláskují si      h – ř – í – b – j – e,  ale uvědomí si, že napíšeme hří.

!!! KONTROLNÍ CVIČENÍ: Zkuste opět dětem nadiktovat – cvičení 3 a nechte je, ať si to samy kontrolují podle učebnice. Pokud nebudete mít čas na diktát, tak ať si to pozorně opíší.

Přečíst si růžový rámeček!

Ze strany 90 opsat a doplnit do sešitu cvičení 2.

Zkusit napsat první 4 věty PS str. 41/1.

Písanka str. 20 druhá část – píšeme co nejlépe!

Čítanka str. 116 – 117 přečíst básničky, str. 118 – přečíst a připravit si písemně nebo ústně odpověď na otázku 2.

Na on - line výuku si děti připraví učebnici a PS a také sešit na psaní. Kdo by měl náhodou doma psací tabulku, tak ta bude super.

 

Matematika:

Procvičovat dělení v PS na stránce 25 – dodělat celou stranu.

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ: PS str. 26/5, 6 – vypočítat do sešitu, stačí i pouze výsledky, po sloupečcích.

Stále platí, kdo ještě nedělal – procvičovat v Matemat. Minutovkách str. 14, procvičovat na

Skolakov.eu!

Na on - line výuku nezapomeňte, prosím, malé kartičky s příklady na násobení 3, nejlépe seřazené příklad - výsledek.

 

Prvouka:

V PS dokončit stránku 37 – je to opakování, kdo si nebude jistý, nalistuje si v učebnici str. 15.

V učebnici si dále projít str. 46 – 47, připomenout si, kteří ptáci zůstávají a kteří odlétají a potom v PS udělat cvičení 1 a !!!KONTROLNÍ CVIČENÍ 3 –  než začnou děti psát, ať si vše dobře promyslí. Nepřepisovat, neškrtat, napsat krasopisně!

 

Paní knihovnice posílá odkazy na další video - čtení z knihovny

Dusty dělá nepořádek, druhé závěrečné čtení - https://studio.youtube.com/video/N14gPEZ_3GI/edit

 

Čarokrásné knihkupectví, Podivuhodný křeček Harry, první čtení - https://studio.youtube.com/video/HvAVmzYrLwU/edit

 

 

20.4.

Milé děti a milí rodiče,

zdravím Vás v novém jarním týdnu, děkuji všem za vzornou a pilnou práci. Posílám další úkoly a připomínám opět úterý a čtvrtek on - line výuku.

Úkoly na týden 20. – 24. 4.

Český jazyk:

Tentokrát budeme trochu více psát.

Začneme učebnicí str. 85 – přečíst si článek Lištička, úkoly ke článku uděláme spolu ústně při on – line hodině. Do sešitu mi pak napíšete cvičení 2 na slabiku dě. Pak prosím rodiče nebo starší sourozence, aby nadiktovali cv. 5, děti  samostatně provedou kontrolu podle učebnice. Obě cvičení poslat jako !!!KONTROLNÍ CVIČENÍ.

Na straně 86 pak ještě napsat cvičení 2 na slabiku tě.

A to není všechno, ještě v PS na str. 40 cvičení 2. Věty si pak společně přečteme.

Písanka:  str.20 -  napsat přirovnání ( jen půlka stránky )

Čítanka: str. 107 – Jak se Škubánek vyklubal , str. 110 Království včel,  str. 112 – 113 Měsíce plné slunce, vánku a veselého deště

 

Matematika:

PS str. 24/ 1, 3 do sešitu – poslat jako !!!KONTROLNÍ CVIČENÍ

Dále potom udělat cv. 2, 5, 7, 8, 9, zbylá cvičení – 4, 6 si vysvětlíme při on – line výuce, kdo se neúčastní, tak musí sám. Doufám, že stihneme i cvičení 1 na str. 25 – dělení 3, kdyby ne, tak prosím ještě dodělat i toto.

Vřele doporučuji opět Matýskovu matematiku na Youtube – dělení třemi, třetina, 6. díl str.14 !!!

https://www.youtube.com/watch?v=FsW1PQTf43w

Procvičovat na skolákov. eu – matematika 2. třída, násobení a dělení 3 !!!

Každý den chvilku procvičovat násobení 2 a 3!

Matematické minutovky str. 14 – máte možnost procvičovat, nechávám na vás, není povinné!

 

Prvouka:

Prohlédnout si v učebnici na straně 44 KVĚTINY NA JAŘE a podle obrázků vybarvit a doplnit v PS na str. 36.

Potom si prohlédnout a přečíst v učebnici na str. 45 STROMY NA JAŘE a VÝVOJ PLODU a podle toho doplnit cvičení 3 v PS na str. 37

 

Na závěr přeposílám pozvánku od paní knihovnice.

 

Milé děti, v knihovně jsme pro vás připravili videa čtení z knihy na pokračování, které si můžete kdykoli pustit. Založili jsme proto knihovní youtube kanál a najdete ho pod názvem knihovna městyse Velké Poříčí.

 

1.       Dobrodružství v psím hotelu, Dusty dělá nepořádek – pro 2. a 3. třídu (čte teta Agáta a knihovnice Petra), bude na dva díly, odkaz na první čtení:  https://www.youtube.com/watch?v=UIz4fqyCs5g

 

Rozvrh 2. B třída.odt (11417)

14.4.

Dobrý den, dnes opět proběhne v 11, 00 hod. a 13,30 hod. on – line výuka, prosím, použijte spíš přihlášení přes e – mail, klikněte na URL adresu, kterou jsem Vám znovu poslala  a nezapomeňte potvrdit JOIN MEETING WITH AUDIO ( to abych vás lépe slyšela ).

Další bude ve čtvrtek.

 

Úkoly na týden 14. – 17.4.

Matematika:

PS – geometrii na stránce 21 zatím vynecháme, na stránce 22 začneme společně při on – line hodině, vysvětlíme si znovu, co je polovina a uděláme společně tak 1 – 2 cvičení, , vše ostatní na str. 22 si pak děti dodělají samy. Cvičení 5 pouze ústně.

Dále společně začneme násobilku 3 ( prosím, aby děti měly připravené malé kartičky s násobky a s příklady ) a opět uvidíme, co stihneme udělat na str. 23, zbytek pak opět samostatně.

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ: PS 23/5 – prosím poslat

Matematické minutovky: str. 12 cvičení 23 a + b, 

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ: str. 13 cvičení 25 a + b ( udělat a poslat, až budete mít hotovou stránku v PS )

 

Český jazyk:

!!! KONTROLNÍ CVIČENÍ: Učebnice str. 83 cvičení 5 – nadpis + 4 řádky napsat a doplnit

Potom bych prosila podívat se na YouTube na video o slabikách DĚ, TĚ, NĚ https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74

A když si zadáte do vyhledávače slabiky dě, tě, ně, tak tam najdete různá doplňovací cvičení.

Při on – line výuce ve čtvrtek bych pak s dětmi probrala slabiky dě, tě, ně z učebnice na str. 84. a do sešitu by si vypsaly slova s těmito slabikami z článku Sluníčková neděle, slabiky barevně podtrhnout.

PS 40/1 doplnit

Písanka str.19

 

Prvouka:

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ: PS str. 33 ( poslat )

Učebnice str. 44 přečíst si proměny přírody na jaře, potom doplnit v PS str. 34/1, 2, 3 a str. 35/5, 6

 

PROVIZRNÍ ROZVRH HODIN:

Rozvrh 2. B třída.odt (10817)

 

Český jazyk:

Učebnice str. 82 – cvičení 1 přečíst a zkusit samostatně očíslovat ( slabě tužkou ) podle toho, jak mají věty jít za sebou podle smyslu. Potom znovu nahlas přečíst už seřazené. Do sešitu vypsat všechna slovesa z článku – tedy vypsat všechna slova, která říkají, co Lucka dělala nebo co se dělo.

Cvičení 3 zkusit ústně, stejně tak cvičení 5.

!!! KONTROLNÍ CVIČENÍ: (prosím poslat ) – cvičení 7 opsat pozorně i s nadpisem, každý verš na jeden řádek, a podtrhat vlnovkou všechna slovesa.

 Potom si znovu přečíst a zapamatovat, co jsou slovesa – růžový rámeček!

Písanka – písmenko X je těžké a je potřeba si ukázat, jak se píše. Zatím ho přeskočíme. Takže mi napište str. 18, písmenko  Y, y už jsme psali.

Čítanka str. 92 básnička Horečka – vypsat do sešitu rýmy ( úkol 4 ), dále přečíst Tajemství zdraví  str.92  a str. 100 Jak přivolali jaro – napsat, co je pranostika ( zeptám se na to ).

 

Matematika:

Procvičujeme dělení – PS str. 20 cvičení 1, 2, 3 vše pozorně přečti a kroužkuj po dvou, pozor, cvičení 3 je na násobení!, dále cv. 4 je opakování, zvládnete samostatně

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ:  PS str. 20/5, 6 ( prosím poslat )

Dodělejte str. 20 – cv. 7 ( násobíme ), cv. 9 ( dělíme )

!!!KONTROLNÍ CVIČENÍ : opsat do sešitu, vyřešit a poslat

       9  .  2                 ___  .  2  =  20

       3  .  2                  __  .  2  =  14

       2  .  2                 ___  .  2  =   2

8  .  2                 ___  .  2  =  10

6  .  2                 ___  .  2  =   8

 

Prvouka:  PS str.32/ 3, 4

Další úkoly zadám až v úterý 14.4 .

 

 


 

31.1.

Prosím všechny rodiče, aby mně poslali e - mailovou adresu, přes kterou s nimi můžu komunikovat. Těch rodičů, kteří mi odpověděli na můj dotaz z 27. 3. se to netýká. Děkuji a přeji hezký den.

jana.pitasova@seznam.cz

30.3.

Milí žáci a žákyně,

tak se nám překulil další týden, jistě už jste si trochu zvykli na práci doma. Věřím, že se snažíte usnadnit rodičům práci a pracovat pokud možno samostatně. Dnes vám přidám další úkoly, jen bych ještě ráda napsala, co budu po vás chtít, až se opět uvidíme ve škole. Abyste mohli mít všichni pěkné známky na vysvědčení, musíte mít určitě vyplněné všechny zadané úkoly v pracovních sešitech, také si určitě vyberu váš procvičovací sešit, kam si píšete úkoly z učebnice ČJ a příklady z matematiky, tento týden vám tam přibyde i úkol ze čtení. Samozřejmě předpokládám, že budete mít krásně vyplněnou Písanku. A hlavně, to co doma uděláte, si ve škole potom procvičíme a já se těším, že vám to hezky půjde.

Úkoly na týden 30.3. – 3. 4.

Český jazyk:

Dodělat v PS stránku 17 cvičení  2 a 3. Do procvičovacího sešitu napsat prvních 5 vět ze cvičení 1 v učebnici na stránce 79. Dále si v učebnici projít celou stránku 81 a ústně si zkusit doplňovat slovesa ve cvičení 2 – 5. Důkladně si přečíst růžový rámeček! Slovesa ze cvičení 6 vypsat do sešitu. V PS na str. 39 udělat cv. 21.

Písanka str. 15 je opakovací, udělá jen ten, kdo pracuje rychle. Všichni potom si zkuste písmenko W, w, ještě jsme ho nepsali, tak si to nejprve zkuste na papír či na tabulku. Potom krásně napište celou stranu 16.

Čítanka – str. 88 přečíst básničku a písemně do procvičovacího sešitu odpovědět na otázky

ve cvičení 1 – celou větou! Můžete nakreslit i malý obrázek. Doporučuji si přečíst „Filipův počítač“ str. 94 a samozřejmě libovolně další články.

 

Matematika:

Dělení dvěma PS str. 19 celá, vezměte si k tomu kartičky a zkoušejte tvořit ke každému příkladu na násobení jeden na dělení 2. Můžete si to i napsat do sešitu – př.

1  .  2  =  2     2  :  2  =  1

2  .  2  =  4      4  :  2  =  2

3  .  2  =  6      6  :  2  =  3

Na procvičení pak co stihnete v Matem. Minutovkách na str. 12.

Vřele doporučuji YouTube  Matýskova matematika https://www.youtube.com/watch?v=N0_YqUl-aG4https://www.youtube.com/watch?v=u21PdCFftkQ, https://www.youtube.com/watch?v=g07ppGc-e1A

Hezky to tam pán vysvětluje, i když je to z jiné učebnice. Kdo s tím nemá problém, tak toto může vynechat.

 

 

Prvouka:

Učebnice str. 36 – 39 přečíst, pokud možno zapamatovat si silně vytištěná slova, většinu už ale známe! Pak doplnit v PS str. 29 a křížovku na str. 31

 

 

28.3.

Přeposílám odkaz na pohádku, je docela dlouhá, tak až budete mít chvíli času, přečtěte si ji společně s dětmi. Jen doporučení!

Přeji hezký zbytek víkendu.

Odkaz na pohádku od Draku Koroňákovi a o tom, jak ho všichni společně porazili:

 

https://drive.google.com/file/d/1-BMi0fzSdmxU1LsCoSQVNtT0-v62TOZ6/view?fbclid=IwAR30sWzFpz13NFI2oeiOpYzsuqpe6YAN9IhgW6zERokL2mzLvxZhIdAmNHg

 

27.3.

Přeji hezký večer,

   druhý týden utekl, ráda bych Vás požádala, zda byste našli chviličku a jen velice stručně mi napsali na můj e – mail, jak zvládáte učivo, hlavně násobilku. Také by mě zajímalo, jestli učiva není mnoho, kolik času denně musíte věnovat učení s dětmi. Mnohokrát děkuji, ať se daří!

 

23.3.

Úkoly na týden 23.3. - 27.3. :

Matematika:

Matem.minutovky – opakování + a – do 100 str. 6/12, 7/13, 14 – měly by zvládat samostatně, procvičování násobilky 2 - str.11 celá

PS – str. 18 celá, do kupiček se sešity jsem Vám přidala takový malý návod, jak dětem vysvětlit dělení, doufám, že se v tom vyznáte a že to k něčemu bude, zároveň se omlouvám za překlep - „Děti by měly

 

Český jazyk:

Ještě stále budeme procvičovat psaní vlastních jmen v PS – str. 16/5, 6, 7, přidáme předložky 17/1.

Předložky – další kapitola, je to vše opakování, říkali jsme si ve škole o předložkách už vícekrát

Učeb. 78/1 ústně prostudovat.

 

Písanka – str. 14

 

Prvouka:

PS str. 27 – cv.2 - prosím o procvičení s dětmi, měly by si to pamatovat, str. 28 – celá, tady Vás prosím o pomoc s digitálním časem, doporučuji si doplnit do budíku na předchozí straně k číslům

1    2    3 atd.

13  14  15

Pak ještě str. 29/1 – práce s kartičkami.

 

Přeji hodně zdaru při plnění úkolů, až se s dětmi uvidím opět ve škole, tak stejně budeme opakovat a procvičovat event. rozvolníme učivo do 3. ročníku.

 

22.3.

Zdravím, máme za sebou první týden a doufám, že jste všichni v pořádku. Vzhledem k nejasné situaci, co se týká nástupu dětí do školy, Vás prosím, abyste se dostavili do školy a vyzvedli si pracovní sešity dětí. Jak víte, mají u sebe pouze PS z matematiky, ty ostatní ( PS z ČJ, PS z Prv., Mat.minutovky, Písanka )bychom připravili na kupičky ve vestibulu školy. Stačí jen přijít vchodem od jídelny v určenou dobu, najít si správnou kupičku a zas hned můžete odejít.

Doba, kdy bude otevřena škola pro Vás: PO 23.3.    10,00 - 12,00 h.
                                                            ÚT 24.3.    15,00 - 16,00 h.
                                                            ST 25.3.     10,00 - 12,00 h.
Úkoly na příští týden dáme na stránky během zítřejšího dopoledne.
Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problém, zavolejte nebo napište na můj e - mail: jana.pitasova@seznam.cz